Ontdek onze insights
en ontwikkelingen

RMB in het digitale tijdperk

ATV-campagnes onder de loep

ATV-campagnes onder de loep

VIBE, het Data & Insights-team van RMB, ontwikkelde een rapporteringstool op maat om addressable tv-reclamecampagnes te analyseren. Naast de traditionele balansen zijn er verschillende rapporten die de campagnes onderling vergelijken, op basis van vooraf bepaalde criteria. Het doel: de klanten benchmarks geven en de adverteerders begeleiden in de opmaak van hun ATV-plannen!

 

Nog even meegeven dat gepersonaliseerde tv-reclame (Addressable TV of ATV) de mogelijkheid biedt om tv-spots uit te zenden die beter aansluiten bij het profiel en de interesses van het gezin dat de spots te zien krijgt.

 

Dankzij de overeenkomst die eind 2019 met Proximus werd gesloten, was RMB de eerste regie die de deur naar Addressable TV opende in het zuiden van het land. In 2020 was RMB de drijvende kracht achter de lancering van deze nieuwe technologie in de Franse Gemeenschap. RMB profiteerde van zijn voorsprong als baanbrekende Franstalige regie en plande met succes een flink aantal ATV-campagnes.

 

Dat de campagnes in goede banen worden geleid door een speciaal team is één van de factoren die aan de basis liggen van dit succes. De werkgroep heeft als taak de briefing van de klant te challengen om hem een doelgroep voor te stellen die optimaal beantwoordt aan de communicatiedoelstellingen. Het team staat ook in voor de booking, follow-up en reporting van de campagnes.

 

Wat rapportering betreft, ontwikkelde VIBE*, het Data & Insights-team van RMB, een geavanceerde Power BI-tool die niet enkel automatisch een balans van elke ATV-campagne, maar ook benchmarks op basis van een reeks plannen produceert.

 

* VIBE = Valuable Insights Boost Efficiency

 

Campagnerapporten

 

Via de standaardbalans krijgt de adverteerder alle insights van zijn ATV-campagne. Afhankelijk van de behoeften van de klant, kan er ook een ad hoc-balans geproduceerd worden. 

 

De tool van VIBE kan ook de resultaten weergeven - in de vorm van tabel of mapping - van de verschillende ATV-campagnes van een en dezelfde adverteerder.

 

De benchmarks

 

De ATV-rapporteringstool van RMB is bijzonder omdat hij gemiddelden kan berekenen en vergelijkingen kan maken tussen de verschillende uitgezonden campagnes. Dankzij de geproduceerde benchmarks is de tool ook bruikbaar als hulpmiddel bij het nemen van een beslissing.

 

De ATV-campagnes kunnen geanalyseerd worden volgens verschillende indelingen:

  • Globaal, alle acties samen
  • Per economische groep, sector of subsector
  • Per mediabureau
  • Per adverteerdersprofiel (nationaal of rechtstreeks)
  • Enz

 

Voor de analyse kunnen verschillende filters geactiveerd worden: duur van de campagne, dekkingsgraad, aantal GRP, OTS, enz.

 

 

Enkele algemene insights

 

De 49 ATV-campagnes die tot nu toe op de RTBF werden uitgezonden, kunnen als volgt worden geprofileerd (gemiddelde):

Kortom, dankzij de ATV-rapportagetool van RMB kunnen de commerciële teams van de regie nu de eerste aanbevelingen voor Addressable TV presenteren.

 

RMB bouwde zijn expertise in ATV ook op dankzij de 'use cases' die sinds 2020 werden ontwikkeld en de tests die werden uitgevoerd om de relevantie van ATV te evalueren als communicatiemedium in crisistijden, vooral voor lokale spelers die hun verkooppunt moesten sluiten.