RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

05.07.2019

Alcoholreclame

Nieuwe regels voor alcoholreclame vanaf 2 september

Alcoholreclame

Vanaf 2 september 2019 is reclame voor alcoholhoudende dranken onderworpen aan nieuwe regels. Hieronder vindt u twee links naar de wetteksten en de antwoorden op de belangrijkste vragen van adverteerders.

A la rentrée, des limites plus strictes et un contrôle renforcé seront introduits dans le cadre de la publicité pour les boissons contenant de l’alcool. Ces nouvelles règles :

  • werden aangekondigd in het persbericht van de Raad voor de Reclame/JEP van 19 april 2019

 

 

Kortom, vanaf 2 september, moeten de leden van de Belgische Brouwersfederatie en Vinum Et Spiritus stelselmatig "voorafgaandelijk advies vragen aan de JEP voor alle campagnes die bestemd zijn om op nationaal vlak uitgezonden te worden op radio en/of tv en/of in de bioscoop. Deze adviezen zullen behandeld worden volgens het Reglement van de JEP".

 

Veelgestelde vragen:

 

  • Adverteerders moeten vooraf advies vragen aan de JEP. Hoe verloopt dit?

De leden van de Raad voor de Reclame (adverteerders en reclamebureaus), de leden van de Belgische Federatie voor Wijn en Gedistilleerd en de leden van de Federatie van Belgische Brouwers zijn verplicht om voor de verspreiding van hun reclameboodschappen voor alcoholhoudende dranken advies te vragen aan de JEP.

Deze raadpleging gebeurt voor de reclameboodschappen in kwestie worden verspreid, onder de vorm van een vraag om voorafgaandelijk advies, ingediend bij de JEP, en dit conform de voorwaarden vermeld in artikel 13 van het reglement van de JEP

In de praktijk betekent dit dat de adverteerder en/of zijn reclamebureau vooraf advies vragen aan de JEP.

 

  • Wat moeten de adverteerders bezorgen aan de regies?

Voordat de reclamespots op tv, radio of online kunnen verschijnen, moeten de adverteerders en/of hun reclamebureaus aan de regies het bewijs bezorgen dat het materiaal goedgekeurd werd door de JEP.

 

  • Welke adverteerders moeten de nieuwe regels volgen?

De regelgeving geldt voor alle adverteerders die in België reclame maken voor alcohol, wijn, bier en gedistilleerde dranken (d.w.z. alle leden van de Belgische Federatie voor Wijn en Gedistilleerd, en alle leden van de Federatie van Belgische Brouwers).

De nieuwe regels zijn ook bestemd voor "reclamemakers, publicrelationsbureaus, productiehuizen, importeurs, uitbaters van drankgelegenheden, organisatoren van evenementen, hun beheerders, werknemers, agenten en consulenten en alle anderen die voor rekening van hun leden reclame maken voor alcoholhoudende dranken of promotieacties met betrekking daartoe" (art. 1.3, pagina 4 van het Convenant).

 

  • Quid buitenlandse adverteerders die in België willen communiceren?

Zij moeten de Belgische regelgeving volgen.

 

  • Quid adverteerders in de distributiesector?

Zij moeten de nieuwe regels met betrekking tot alcoholhoudende dranken naleven (vb.: promotiespot voor een alcoholhoudende drank tijdens de eindejaarsfeesten) 

 

  • Voor welke communicatiekanalen gelden de nieuwe regels?

Het convenant is van toepassing op alle reclameboodschappen verspreid in alle Belgische audiovisuele media, zowel de openbare (vb: RTBF) als de privézenders (vb: RTL).

 

  • Gelden de nieuwe regels ook voor sponsoring?

De nieuwe regels gelden enkel voor reclame. Bijlage B.1, a, ( iii) en B.1, b, (iii) zijn uitsluitend bestemd voor spots langer dan tien seconden. Aangezien sponsoring-boodschappen wettelijk maximaal tien seconden mogen duren, is de deontologische code hierop per definitie niet van toepassing.

 

  • Hoe zit het met digitale reclame?

De regels gelden ook voor pre-rolls (audio en video) en display. De bijlage B.1 heeft betrekking op reclame via "mutatis mutandis de websites", en dus ook de pre-rolls langer dan tien seconden online. En, wat de display betreft, hebben bijlagen B.1, a (v) en B.1, b, (v) (pagina 12 en 14) ook betrekking op het internet.

 

  • Hoe zit het met het oude materiaal dat al verscheen voor 2 september 2019?

Alle reclameboodschappen die vanaf 02/09/2019 verschijnen moeten voldoen aan de nieuwe regels. Reclamemateriaal dat daarvoor werd gebruikt, moet opnieuw voorgelegd worden aan de JEP voor goedkeuring alvorens het opnieuw kan verspreid worden.