RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

28.12.2020

Televisie: onmisbaar medium!

De CSA publiceerde een nieuwe studie over de videoconsumptie van Franstalige Belgen.

Televisie: onmisbaar medium!

De CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) van de Franse Gemeenschap voerde een onderzoek uit over het videogebruik van 15-plussers in de Federatie Wallonië-Brussel. Deze studie wil het tv-gebruik na de ontwikkeling van nieuwe videocontent meten. De conclusie sluit aan bij die van vergelijkbare studies: televisie wordt nog steeds massaal geconsumeerd.

Het fieldwork van de studie werd uitgevoerd tussen de zomer van 2019 en de zomer van 2020, bij een kwalitatieve steekproef van 2000 respondenten en een kwalitatief panel van 30 respondenten.

 

De CSA analyseert 3 videomedia

 • Televisie
 • Gratis VOD (video on demand)
 • Betaalde VOD

 

Volgens de bevindingen van de studie blijft televisie het favoriete medium van de Franstaligen, ondanks de groeiende opkomst van nieuwe vormen van videoconsumptie.

 

 • Bereik:

  • 72% van de geïnterviewden verklaart televisie te kijken (waarvan 82% dat dagelijks doet)

  • 53% van de geïnterviewden verklaart video on demand te kijken (36% van hen doet dit dagelijks met betaalde VOD en 38% doet dit dagelijks met gratis VOD)

 

 • Exclusief gebruik:

  • 38% van de respondenten verklaart enkel televisie te consumeren

  • 19% van de respondenten verklaart enkel VOD te consumeren

 

 • Gehechtheid:

  • 86% van de Franstaligen is niet van plan om tv te kijken

  • 72% van de Franstaligen is niet van plan om VOD te kijken

 

 • Perceptie:

  • Tv wordt eerder gepercipieerd als een vrijetijdsbesteding, ontspanning, gezelschap

  • VOD wordt geassocieerd met keuzevrijheid, een vorm van onafhankelijkheid

 

Hoewel lineaire televisie zeer populair blijft, is de aantrekkingskracht van VOD-platforms behoorlijk groot. Dankzij hun digitale ontwikkeling nemen de broadcasters ook een prominente plaats in bij de content on demand.

 

 Bekijk alle insights op de CSA-website