RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

24.11.2021

RMB is lid van UBA

RMB wordt een van de expertisepartners van United Brands Association

RMB is lid van UBA

Sinds 1 januari 2021 kunnen naast Belgische adverteerders ook bedrijven met expertise in één van de 12 UBA-topics lid worden van de vereniging. Onlangs trad ook RMB als expertisepartner toe tot UBA.

 

UBA is een organisatie die de belangen van Belgische adverteerders behartigt en hen een uniek kennis- en communicatieplatform biedt. Alle diensten en activiteiten van UBA zijn erop gericht merken te helpen om met meer expertise, effectiviteit en efficiëntie te communiceren. 

 

Het UBA-lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap. Er zijn twee categorieën van bedrijven die in aanmerking komen voor een lidmaatschap: merkenbouwers-adverteerders in België (op dit ogenblik 353 leden) en (sinds 01/01/2021) bedrijven in België met een specifieke expertise in één van de 12 UBA-domeinen.

 

Deze 12 domeinen zijn: Agency Management, B2B, Content Marketing, Corporate Branding & Communication, Marketing Technology, Omnichannnel & Sales, Paid Media, Public Affairs & Regulation, Research, Data & ROI, Skills, Strategy & Branding. 

 

Als regie voldoet RMB aan het profiel van expertisepartner zoals gedefinieerd door UBA. RMB gaat er prat op om sinds 1 november als zodanig deel uit te maken van de UBA-community.

 

Onze regie draagt graag bij tot de missie van UBA, meer bepaald via de uitwisseling van expertise.

 

Klik hier om de andere UBA-leden te ontdekken