RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

03.08.2022

Nieuwe ethische code van CSA

Een gedragscode die is afgestemd op de evolutie van de samenleving en de strijd voor

Nieuwe ethische code van CSA

Op 14 juli 2022 publiceerde de CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel - mediaregulator voor de Federatie Wallonië-Brussel) een gedragscode over commerciële reclame die seksistisch, hypergeseksualiseerd en genderstereotyperend is. De omroepen van de Franse Gemeenschap, adverteerders en hun bureaus moeten deze nieuwe regels van de CSA naleven.

 

De code die in juli door de CSA werd gepubliceerd is bestemd voor alle uitgevers van audiovisuele, lineaire en niet-lineaire mediadiensten (SMA) in de Franse Gemeenschap. De gedragscode moet nageleefd worden door zowel de uitgevers voor hun zelfpromotieboodschappen als door adverteerders voor hun reclamecampagnes.

 

RMB vraagt ​​al zijn klanten - adverteerders, mediabureaus en creatieve bureaus - om kennis te nemen van deze nieuwe ethische code en de door de CSA voorgeschreven regels in hun volgende reclamecampagnes of -boodschappen toe te passen.

 

U kunt de gedragscode downloaden via ons gebruikte documenten.