RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

05.12.2022

Duurzaamheid: basisprincipes

Op 29/11 onthulde RMB de strategie rond de derde pijler van zijn nieuwe positionering

Duurzaamheid: basisprincipes

Op 29 november onthulde RMB de strategie rond de derde pijler van zijn nieuwe positionering, namelijk 'verantwoordelijkheid'. Ter gelegenheid hiervan lichtte Valérie Janssens, Director of Development & Sustainability Lead bij RMB, de vier basisprincipes toe van RMB's duurzaamheidsvisie, die op één lijn staat met de ambitie om te 'groeien door meer te geven dan te nemen'.

 

Het eerste basisprincipe houdt in: handelen vanuit een ecosysteembenadering door, voor en na onze acties, bewust te zijn van hun impact en door rekening te houden met de stakeholders die we direct of indirect bereiken, om zo te verzekeren dat onze initiatieven in de hele waardeketen zoveel mogelijk voordelen genereren.

 

Uitgaande van het tweede basisprincipe streeft RMB duurzaamheid in de ruime zin na, namelijk volgens de 17 door de VN erkende Sustainable Development Goals (SDG). De regie identificeert zes hefbomen waarop ze de grootste impact meent te hebben: gezondheid en welzijn, onderwijs, werk en behoorlijke groei, energie, consumptie en productie.

 

Het derde basisprincipe stoelt op de rol die de regie te vervullen heeft in het valoriseren van bedrijven, merken en media door extra aandacht te besteden aan de meest ambitieuze spelers op het vlak van duurzaamheid.

 

Het vierde basisprincipe heeft tot doel volledig transparant te werken, door zo objectief mogelijke indicatoren en criteria te hanteren, om te bepalen welke bedrijven en producten in aanmerking komen voor ons commerciële beleid dat de meest duurzame van hen ondersteunt.  

 

Conform deze vier principes kondigde de regie verschillende initiatieven aan die RMB's inzet voor een reclametransitie naar een duurzamer ecosysteem concreet maken.

 

Blue Screen

 

Vanaf januari 2023 commercialiseert RMB een reclameblok dat voorbehouden is aan duurzame commercials en ingelast wordt in de 'countdown' voor het nieuws (JT) op La Une. Als het initiatief een succes wordt, zal de regie het ook op de zenders AB3 en ABXPLORE uitrollen.

 

Slowvertising

 

RMB ontwikkelde samen met zijn partner Komio een specifiek reclameformat om de interactie en de betrokkenheid met de consument te verlengen. In dit format zit een QR-code om een app te activeren die, dankzij gamificationtechnieken met incentives, een meerwaarde creëert voor het publiek en verder gaat dan enkel maar een spot uitzenden.

 

Charter voor geschiktheid

 

Bij gebrek aan een Belgisch reglementair kader om de meest duurzame bedrijven en producten te identificeren, besloot RMB een charter op te stellen met criteria die bepalen of kandidaten in aanmerking komen en dat gebaseerd is op de meest betrouwbare gegevens die tot nu toe beschikbaar zijn. Zo bevat het charter een reeks labels per sector: labels die als de meest rigoureuze erkend worden, officiële indicatoren specifiek voor bepaalde industrieën, OEF-scores (Organisation Environmental Footprint) en PEF-scores (Product Environmental Footprint) aanbevolen door de Europese Commissie voor de bedrijven of producten die er hebben.

 

Blue Pitch Day

 

Vanaf 2023 organiseert RMB regelmatig pitchdagen voor contentmakers die projecten met een positieve impact in verband met de SDG's van de VN willen voorstellen. Het is de bedoeling om op deze pitchdagen ideeën te selecteren die het interessantste zijn voor de media in regie bij RMB voor wat de verspreiding betreft en voor de adverteerders die een positieve bijdrage willen leveren aan de transitie door contentprojecten te financieren. F.L.A.S.H., de creatieve unit van RMB, wil de contentmakers zo helpen om hun ideeën sneller te verwezenlijken.

 

Zero Greenwashing

 

RMB ondersteunt het initiatief van de CommToZero-coalitie (commtozero.be) om tegen 2030 de zero-greenwashingdoelstelling in de reclamesector te bereiken. De regie besloot dan ook om vanaf januari 2023 alle spots a priori te controleren voor ze lineair uitgezonden worden, om mogelijke vormen van greenwashing op te sporen. RMB behoudt zich dus het recht voor om een spot op de media in regie niet uit te zenden, als blijkt dat - na raadpleging van de bevoegde instanties, meer bepaald de JEP (Jury voor Ethische Praktijken) - er sprake is van greenwashing.

 

Reclamefresco

 

Omdat onze regie ervan overtuigd is dat ze een voortrekkersrol kan spelen bij de versnelling van de transitie die de reclamewereld moet doormaken, organiseert RMB voor de hele sector - mediabureaus, reclamebureaus, adverteerders en marketingstudenten - een aantal 'Reclamefresco'-workshops. Dankzij deze tool krijgen deelnemende reclameprofessionals meer inzicht in de klimaatgerelateerde uitdagingen voor onze sector. Het 'Reclamefresco' ('Fresque de la Publicité'), ontwikkeld door Youmatter en TF1 Publicité, is een officiële variant van het Klimaatfresco. De betalende workshops van telkens drie uur, worden geleid door een RMB-medewerker die gecertificeerd is door de organisatie achter het Klimaatfresco.

 

RMB wil graag bijdragen tot de mobilisatie van het reclame-ecosysteem dat van plan is een rol te spelen in de positieve evolutie van onze maatschappij. Daarom doet de regie ook een oproep tot al haar stakeholders om stappen te zetten naar een wereld waarin de media en de reclame een hefboom voor verandering zijn.