RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

14.02.2023

Blue Screen

Een nieuw reclameblok om ecovriendelijke organisaties en producten te promoten

Blue Screen

In maart verschijnt er - vlak voor het tv-journaal (JT) van 12u30 en 19u30 op La Une - een nieuw reclameblok. Dit nieuwe blok, dat wordt uitgezonden in een uurschijf met hoge kijkcijfers, moet meer zichtbaarheid geven aan organisaties en producten die voldoen aan criteria voor een ecologisch verantwoorde aanpak.

 

Zoals RMB eind 2022 tijdens de voorstelling van zijn nieuwe strategische positionering aankondigde, geeft de regie duidelijk te kennen dat ze één van de spelers wil zijn die duurzaamheid in België promoten.

 

Op commercieel vlak vertaalt zich dat in de introductie van het Blue Screen, een reclameblok dat organisatie en producten promoot die voldoen aan zeer restrictieve criteria op het vlak van een ecologisch verantwoorde aanpak. Dit blok verschijnt vlak voor het tv-journaal (JT) van 12u30 en 19u30 op La Une, en wil een speciale ruimte bieden aan adverteerders die zich het meest inzetten voor ecologische verantwoordelijkheid. Het blok is op een specifieke en innovatieve manier herkenbaar, wat de adverteerders in dit blok optimale zichtbaarheid zal geven. Dit nieuwe commerciële product is een logisch gevolg van wat RMB en de RTBF ambiëren: zich inzetten als belangrijke promotor van ecologische verantwoordelijkheid in ons reclame-ecosysteem.

 

 

Op dit ogenblik bestaat er geen Belgisch reglementair kader om al dan niet ecovriendelijke bedrijven en producten te identificeren. Daarom stelde RMB een charter op met criteria die bepalen of kandidaten in aanmerking komen. Het charter is gebaseerd op een reeks sectorspecifieke labels en op de meest betrouwbare labels die tot nu toe beschikbaar zijn. Dit charter zal evolueren afhankelijk van de ontwikkeling van de reglementering en de beschikbaarheid van objectieve gegevens om het duurzaamheidsniveau van de organisaties en producten te beoordelen.

 

Op termijn zullen de beoordelingsmethoden OEF en PEF die de Europese Commissie aanbeveelt om de ecologische voetafdruk van organisaties en producten te meten, ook gebruikt worden om nog andere, meer algemene toelatingscriteria te bepalen. Die moeten het mogelijk maken om de ecovriendelijke reclameblokken toegankelijk te maken voor kleinere spelers, die niet per se over labels of betrouwbare gegevensbronnen beschikken.

 

Zie ook ons artikel RMB werkt samen met Glimpact

 

Enkel commercials die voldoen aan de in het charter vastgelegde criteria komen in aanmerking voor een Blue Screen reclameblok.