Persberichten

18-10-2016

Oprichting 'Data & Technology'

RMB trekt de digitale kaart !

 

In de marge van de benoeming van Massimo Papa als Adjunct-Algemeen Directeur, richt RMB een cel ‘Data & Technology’ op. Dat nieuwe team zal de regie bijstaan in haar digitale transformatie, helpen bij het beheersen van nieuwe technologische oplossingen en bij het uitwerken van de datastrategie van het bedrijf.

 

“Het vak van regie evolueert continu…”: een bewering die haar beste tijd wel gehad heeft. De huidige trends wijzen immers niet op een evolutie, maar op een regelrechte revolutie.

 

Automatisering van zakelijke transacties, een toenemende vraag naar dynamische en realtime data, de voorspelde komst van de 3de mobiele golf, verhoogde ATAWAD-consumptie van content... Al deze factoren luiden een grote (en ongetwijfeld onomkeerbare) verschuiving in ons vak in. We bewegen ons voort in een dubbele wereld: die van het lineaire en van het niet-lineaire.

 

De regiekennis voor lineaire content? Die hebben we onder de knie! De partners, normen en concurrenten zijn perfect gekend en de modellen zijn compleet geoptimaliseerd.

 

Wat het niet-lineaire betreft, daar moet een groot stuk van het verhaal nog geschreven worden. Dit nieuwe ecosysteem is gekenmerkt door de komst van nieuwe - vaak technologische en internationale – spelers die de klassieke beroepen in vraag stellen met visie, samenhang en realisme.

 

RMB wil dit nieuwe universum integreren met gepaste tools. Om de juiste vragen te stellen en de markt relevante oplossingen te bieden, richt onze regie nu een nieuwe cel ‘Data & Technology’ op.

 

Deze cel wordt geleid door Massimo Papa, de nieuwe Adjunct-Algemeen Directeur van RMB. Het belangrijkste doel is het beheersen van technologische oplossingen (tools & data) en hun implementatie in de commerciële organisatie. Daarnaast zal het nieuwe team helpen met de digitale transformatie van RMB rond de 4 pijlers van onze business (content, data, tools & menselijk kapitaal).

 

Het team zal vooral werken aan de implementatie van programmatische oplossingen en adressable advertising, en aan de keuze van de SSP en andere ad servers (audio en video). De cel is ook verantwoordelijk voor het uitwerken en opvolgen van de datastrategie van het bedrijf, in nauwe samenwerking met Nicolas Warson (IT Director), ons departement MarCom en onze mediapartners.

 

Dankzij een goed begrip van de toekomst van onze markt zal het team de strategische partners identificeren met wie RMB in zee gaat, om onze klassieke commerciële activiteit te optimaliseren en aan te vullen.

 

Op termijn zal ‘Data & Technology’ uit vier medewerkers bestaan: een R&D-profiel (team leader), een dataprofiel, een technologisch profiel en een adops-profiel.

 

Voor meer info, contacteer Yves Gérard (y.gerard@rmb.be) of Massimo Papa (m.papa@rmb.be).