Persberichten

02-02-2018

Nieuwe RMB-organisatie

Nieuwe RMB-organisatie vanaf 3 april 2018.

 

Om in te spelen op de uitdagingen van de huidige media- en reclamemarkt, zal RMB, zoals aangekondigd in oktober vorig jaar, binnenkort overschakelen op een nieuwe structuur. Vanaf 3 april 2018 implementeert de regie een organisatie die flexibeler, responsiever, klantgerichter en beter afgestemd is op het media-ecosysteem. Tegelijk blijft ze de best mogelijke service bieden aan haar mediapartners en merken in regie.

 

De nieuwe RMB-organisatie weerspiegelt de ontwikkelingsstrategie van de regie. Vier doelstellingen vormen het uitgangspunt:

 

 • de werkmethoden verbeteren en vereenvoudigen om efficiënter en sneller te functioneren;
 • de digitale ontwikkeling, die twee jaar geleden werd opgestart, voortzetten en versnellen;
 • bureaus en adverteerders meer service bieden door de crossmediale aanpak te bevorderen en de behoeften van de klant centraal te plaatsen in het denkwerk;
 • het innovatievermogen van de teams versterken, meer bepaald door het oprichten van een cel 'content', die zich volledig toelegt op creativiteit, en een cel 'data'.

 

Concreet:

 

De Sales-afdeling omvat vier 'Business Units':

 

 • Twee BU's 'National Account', onder leiding van Françoise Massaux en Jean-Sébastien Delvallée, zullen de portefeuille van de nationale mediabureaus en de bijbehorende adverteerdersbudgetten onder elkaar verdelen. Elke BU bestaat uit een 'Head of National Account' en vier 'Account Managers'.
 • Een BU 'Direct  Account', onder leiding van Dominique Beuken, beheert de portefeuille van rechtstreekse nationale en overheidsadverteerders (zonder mediabureau), van andere bureaus en regionale adverteerders die niet via een mediabureau werken. Deze BU 'Direct Account' telt zes 'Account Managers'.  
 • Een BU die voorlopig de naam 'Content & Creativity' kreeg, gecoördineerd door Dimitri Lemmens, zal in samenwerking met onze mediapartners unieke concepten ontwikkelen, oplossingen op maat aanbieden of acties aangevuld met touchpoints buiten RMB bedenken, die allemaal maximale reclame-effectiviteit moeten genereren.

 

Alle Account Managers werken crossmediaal en vertegenwoordigen alle merken van RMB, online en offline. Dankzij deze nieuwe, vereenvoudigde organisatie kan de regie het aantal gesprekspartners voor de mediabureaus en adverteerders beperken.

 

Antonine Seynaeve besloot, zoals aangekondigd in juni 2017, om RMB op 25 januari 2018 te verlaten. RMB wil Antonine graag bedanken om zich vijf jaar lang als bekwame en toegewijde Sales Director voor de regie te hebben ingezet. Op dit ogenblik is RMB nog bezig met de rekrutering van een opvolger en neemt Yves Gérard, General Manager, tijdelijk de functie van Sales Director waar.

 

De afdeling 'Trading & Revenue', nog steeds onder leiding van Massimo Papa, zal eveneens gebaseerd zijn op vier pijlers:

 

 • Onder toezicht van Aurélie Clément evolueert 'Trading' naar meer commerciële functies. Drie nieuwe 'Trading Managers' zullen het team 'Campaign Experts' versterken. Deze ploeg staat in voor de commerciële opvolging en campagneplanning, en is bovendien het aanspreekpunt voor de markt indien deze vragen heeft over het RMB-aanbod (alle media samen).
 • De cel 'Operations', met Hélène Goor aan het roer, zal de interne en externe bedrijfsprocessen vergemakkelijken en automatiseren. Daarom wordt het team uitgebreid met een nieuwe 'Business Analyst'. De cel 'Operations', die 'NSA Business Support' en 'Technical Support' groepeert, staat in voor alles wat te maken heeft met het creëren en implementeren van de klassieke producten en sponsoring.
 • De cel 'Pricing', die tot nu toe tot de MarCom-afdeling behoorde, zal onder leiding van Erwin Allonsius deel uitmaken van de afdeling 'Trading & Revenue'. Op basis van een grondige analyse van het bereik van de partnermerken, ontwikkelt 'Pricing' de reclamestrategie en -prijzen voor alle media van de regie.
 • De cel 'Yield', geleid door Jennifer Therage, beheert de Radio & TV-reclameschema's en zorgt ervoor dat de inventarissen van de regie goed beheerd worden.

 

De nieuwe afdeling 'Development & Partnerships' wordt geleid door Catherine Servaes. Dit team, dat hoofdzakelijk instaat voor de uitvoering van de ontwikkelingsstrategie, heeft ook als taak de relaties met de huidige mediapartners te bestendigen, en zo de inventarissen te vergroten. Aan het hoofd van de verschillende divisies in dit departement staan: Anne Cauchie (Audio), Eric Cayman (Video) en Pascal Fontaine (Digital).

 

De afdeling 'MarCom', met Sandrine Penninckx als directeur, krijgt een nieuwe cel die voorlopig 'Data & Insights' heet en wordt toevertrouwd aan Barbara Van Caubergh. Zoals de naam al aangeeft staat deze nieuwe cel in voor het ontwikkelen en organiseren van het datagebruik in het bedrijf. Charlotte de Mahieu zal Barbara vervangen als hoofd van 'Business Marketing'. De andere 'Heads of' binnen MarCom zijn nog steeds Lynda Calonne (Brand Marketing) en Mariane Bertrand (Event & Internal Communication).

 

De digitale ontwikkeling ten slotte, heeft betrekking op alle afdelingen van de regie:

 

 • de cel 'Data & Technology', opgericht eind 2016, wordt transversaal. Dit betekent dat ze in elk departement van RMB een beroep kan doen op een bepaalde 'antenne' of tussenpersoon. Als 'Head of Data & Technology' blijft Benoît Michielsens de teams en RMB begeleiden in alle stadia van zijn digitale transformatie: implementatie en beheer van de inventaris on line, organisatie van de programmatic sales, datastrategie van het bedrijf en, ruimer, technologische ontwikkelingen.
 • Valerie Janssens zal als PMO het transformatieplan van het bedrijf begeleiden met het beheer van een projectenportefeuille.

 

Yves Gérard, General Manager van RMB, licht toe: 'We zijn ervan overtuigd dat RMB dankzij deze nieuwe organisatie helemaal opgewassen is tegen de uitdagingen van de toekomst. Dit is de basis van onze groei! Zowel op het gebied van de service die we - in een constant evoluerend medialandschap - verlenen aan de mediabureaus en adverteerders, als wat betreft het valoriseren van de merken van onze mediapartners".

 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Yves Gérard, General Manager (y.gerard@rmb.be) of Massimo Papa, Deputy General Director (m.papa@rmb.be)