Persberichten

05-10-2017

RMB herstructureert

Toekomstgerichte herstructurering bij RMB.

 

Om in te spelen op de uitdagingen van de media- en reclamesector zal RMB overgaan tot een afslanking van zijn organisatie en zo de mogelijkheid creëren om naar een nieuw tijdperk te evolueren.

 

De mediamarkt gaat door een turbulente periode: dalende reclame-uitgaven, afnemend offlinebereik (vooral tv) wegens de digitalisering van de mediaconsumptie, komst van nieuwe spelers - waaronder TF1 - in een reeds verarmde context, enz.

 

Het samenspel van deze verschillende factoren heeft een invloed op de financiële situatie van RMB. Daarom vroeg de raad van bestuur op 18 juli 2017 aan de directie om een rationaliseringsplan uit te werken dat de werkingskosten zal verlagen.  

 

Van augustus tot september ontwikkelde RMB een plan dat gebaseerd is op verschillende  elementen:

 

  • reductie van de algemene kosten van het bedrijf;
  • het niet systematisch vervangen van natuurlijke afvloeiingen ;
  • overschakeling naar halftijds tijdskrediet gedurende max. 36 maanden, om een door RMB gefinancierde opleiding te volgen, met het oog op loopbaanheroriëntering;
  • voorstel tot vrijwillig vertrek op basis van een vergoeding.

 

Vier RMB-medewerkers stemden in met een vrijwillig-vertrekregeling. Deze vrijwillige vertrekken zijn gepland voor de komende maanden, om de regie de tijd te laten zich te reorganiseren. Geen enkele medewerker opteerde voor het heroriënterings- en opleidingsplan.

 

Naast de vrijwillige vertrekkers, vertrokken de afgelopen maanden ook een aantal personen die op natuurlijke wijze zijn afgevloeid en niet worden vervangen. Een uitzondering hierop is Antonine Seynaeve, Sales Director van RMB, die in juni aankondigde dat ze eind januari 2018 het bedrijf verlaat om nieuwe horizonten te verkennen. Wie Antonine zal opvolgen, is op dit ogenblik nog niet bekend.

 

Deze 4de oktober 2017 heeft de Raad van Beheer van RMB het plan goedgekeurd dat door de directie werd voorgelegd. RMB overweegt een bijkomende verlichting van zijn kostenstructuur en een reorganisatie van zijn structuur. De reorganisatie moet ervoor zorgen dat de regie efficiënt blijft functioneren met een afgeslankt team. Ze vergemakkelijkt ook een snellere toepassing van de digitale strategie die RMB twee jaar geleden opstartte, en onder meer resulteerde in de oprichting van de cel 'Data & Technology'.

 

Yves Gérard, General Manager van RMB, licht toe: "We willen RMB's toekomst vrijwaren door in te spelen op de toenemende digitalisering, nieuwe technologie, veranderende mediaconsumptie en verhoogde concurrentie. Met de geplande besparingen zullen we deze doelstellingen kunnen bereiken. De aanpassing blijft beperkt, maar ik begrijp dat ze zowel binnen als buiten RMB vragen oproept. Het is onze plicht om een langetermijnvisie te ontwikkelen en het traject uit te stippelen van een toekomstige organisatie die zowel de rendabiliteit van het bedrijf verzekert als de best mogelijke service blijft bieden aan onze klanten en mediapartners. We zullen het plan implementeren met het grootste respect voor onze medewerkers en volgens een 'soft solution'-aanpak. RMB is al 30 jaar een niet meer weg te denken regie op de Belgische markt en we zijn dan ook vast van plan om dit te blijven".

 

Tegen eind 2017 zal RMB de hoofdlijnen van zijn nieuwe organisatie bekendmaken. De wijzigingen in de RMB-structuur zullen geen invloed hebben op de manier waarop de regie haar klanten en mediapartners van dienst is.

 

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met Yves Gérard, General Manager (y.gerard@rmb.be)