Wie zijn wij?

RMB, een andere aanpak van ons vak.

Onze strategische pijlers :

RMB positioneert zich als een:

 

SPELER DIE INNOVATIEVE OPLOSSINGEN BIEDT

 • pionier in nieuwe technologieën
 • nieuwe content en formats
 • data geïntegreerd in het creatieve proces
 • uitbreiding van het aanbod
 • enzovoort


Ontdek ook: Innovatie bij RMB, gisteren en morgen!

 

SPELER DIE EXPLOREERT

 • nauwe samenwerking met adverteerders en mediabureaus
 • totaal nieuwe partnerships en verrassende allianties
 • creatieve concepten die waarde genereren
 • opening naar nieuwe perspectieven
 • enzovoort

Ontdek ook: Exploratie bij RMB, gisteren en morgen!

 

SPELER DIE ETHISCHE VERANDERING AANZWENGELT

 • positieve reclame
 • ondersteuning van de transitie naar een meer verantwoordelijke wereld
 • inspanningen op het vlak van productie/verspreiding van content gericht op duurzaamheid valoriseren
 • 'verantwoorde' reclamecommunicatie objectiveren
 • enzovoort

Ontdek ook: Duurzaamheid bij RMB, gisteren en morgen!

 

Onze waarden

INNOVATIE. DURF. INSPIRATIE. VERANTWOORDELIJKHEID.

De strategische pijlers of hoofdlijnen van RMB spitsen zich allemaal toe op dezelfde vier fundamentele waarden.

Innovatie en inspiratie maken al sinds 2015 deel uit van het DNA van RMB. 'Innovatie' impliceert vooral grensverlegging, moderniteit en verschil. Ze is synoniem met anticipatie en vindingrijkheid. 'Inspiratie' is gekoppeld aan nieuwsgierigheid, ruimdenkendheid en creativiteit. Daarnaast is ze ook gebaseerd op samenwerking.

In 2022 komen daar nog de waarden 'durf' en 'verantwoordelijkheid' bij. Met 'durf' wil RMB het voortouw nemen en de spelers van het reclame-ecosysteem aanmoedigen om te kiezen voor een evolutie die iedereen ten goede komt. Met 'verantwoordelijkheid' belooft RMB relevante en ethische oplossingen te ontwikkelen.