Objectiviteit van de cijfers

Het bewijs in cijfers

Nieuws & mediaverbruik

Nieuws & mediaverbruik

MediaXperience, de crossmedia-studie van RMB, heeft op 18 mei 2016 in Wolubilis zijn belangrijkste insights geleverd (toegang via de inhoudsopgave). De studie, die uiterst rijk in gegevens is, biedt andere aanvullende focuses. Het 1ste speciale dossier behandelt de impact van een ernstige gebeurtenis op de mediaconsumptie: de aanslagen van Parijs in november vorig jaar.

 

De field van MediaXperience werd gevoerd in december 2015. Het oorspronkelijk in november gelanceerde onderzoek kreeg te maken met een 'valse start'. Vier dagen na de lancering, op vrijdag 13/11, werd Parijs getroffen door terroristische aanvallen. Om te vermijden dat deze gebeurtenis de meting van de resultaten zou beïnvloeden, werd MediaXperience twee weken lang onderbroken en in december weer opgestart.

Op de dag van de aanvallen zelf en in het daaropvolgende weekend hebben ruim 900 respondenten wel nog hun ingevulde vragenlijst teruggestuurd. Deze interviews werden niet opgenomen in de uiteindelijke steekproef van MediaXperience maar wel afzonderlijk geanalyseerd en vergeleken met de antwoorden betreffende de 'normale' dagen. Op die manier kon men de algemene impact meten van een tragische gebeurtenis op het mediaconsumptiegedrag.

De belangrijkste insights in een notendop:

  • De mediaconsumptie die op gewone dagen al aanzienlijk is, neemt nog toe wanneer er zich tragische gebeurtenissen voordoen.
  • Tijdens de tragedie in Parijs stelt men een grotere 'mediakoorts' vast: het media-multi-taskingpercentage neemt toe.
  • De traditionele media, die vergeleken met de nieuwe consumptiemethoden een overwegende plaats innemen, versterken hun positie nog.
  • Van alle toegankelijke mediatypes nemen de klassieke tv-zenders de eerste plaats in. Tijdens het weekend van de terroristische aanslagen, wordt het extra duidelijk hoe gehecht de Belg is aan offline-tv.
  • Wat mediamerken betreft, krijgen de sterke merken zoals de RTBF- en RTL-groepen in Franstalig België nog meer aandacht.
  • De vooruitgang van de traditionele merken overschaduwt de sociale netwerken en andere opkomende merken.

 

Het dossier 'aanslagen van Parijs' van MediaXperience is hier beschikbaar.