Objectiviteit van de cijfers

Het bewijs in cijfers

De belgitude, geen fabeltje!

 De belgitude, geen fabeltje!

Op de vooravond van onze nationale feestdag op 21 juli onderzocht de MarCom-afdeling van RMB hoe enthousiast de Belgische bevolking is voor mediacontent met focus op België en de Belgen. De insights zijn afgeleid uit de recente MXtend-studie (*). Over het algemeen verklaart 79% van de bevolking interesse te hebben voor mediacontent (op televisie of radio) die te maken heeft met ons land.

 

 

Op televisie…

 

Dat de Belgen gehecht zijn aan hun land komt sterk tot uiting in hun benadering van de tv-programma's.

 

In totaal toont 78% van de 16-64-jarigen veel of redelijk wat interesse voor een of ander type tv-programma met een uitgesproken Belgisch accent: lokale fictie, magazines rond ontdekking van het land, buitenlandse programma's in een Belgisch jasje, focus op Belgische artiesten of acties om talent of ondernemers van bij ons te steunen.

 

Met totale attraction rates van respectievelijk 76% en 79%, geven de Franstaligen en Nederlandstaligen blijk van dezelfde interesse voor tv-programma's met Belgische connotatie.

 

Van alle verschillende topics zijn het vooral de fictieprogramma's "van bij ons" die het meest in de smaak vallen, met een attraction rate van 59%.

 

 

In tv-content is België een verenigend en consensueel thema. Het interesseniveau varieert weinig, afhankelijk van het profiel van de individuen, ook al lijken mannen iets meer betrokken dan vrouwen.

 

Wat leeftijd betreft, merken we weinig verschil volgens het soort programma. Er zijn bijvoorbeeld 15% meer jongeren (16-24 jaar) (selectiviteitsindex = 115) die interesse tonen voor acties of wedstrijden om jong talent of Belgische ondernemers te steunen, dan 16-64-jarigen.

 

Et en radio… 

 

Dans MXtend, les programmes belges testés en radio sont moins nombreux que ceux testés en télévision. Cela explique en partie le taux d’intérêt global de 57% (contre 78% pour la TV) pour les contenus audio tout spécialement orientés sur la Belgique. 

 

Entre les 3 types d’émissions analysées, les programmes axés sur la Belgique ou ses habitants se retrouvent en tête de peloton avec un intérêt déclaré par 46% des personnes interrogées.  

 

 

Net als voor televisie zijn de meeste individuen het eens over het 'belgitude'-gevoel dat ze ervaren op de radio. De interesseniveaus voor de diverse Belgische topics, zowel van de verschillende luisteraarsprofielen als van beide landsgedeelten (Noorden-Zuiden), zijn zeer vergelijkbaar.

 

Tot besluit…

 

De insights afgeleid uit MXtend tonen aan dat het aanbod met lokale verankering een belangrijke plaats inneemt in de verwachtingen van de Belgische mediaconsumenten. Bereik, maar vooral ook betrokkenheid en commitment vormen de kracht van de typisch Belgische contentvoorstellen.

 

Ontdek hier de gedetailleerde analyse

 

(*) MXtend is een studie van RMB uitgevoerd in oktober 2019. Dit nationale onderzoek is gebaseerd op een steekproef van 3.000 respondenten. Geïnterviewde universum: 16-64 jaar (7.300.000 individuen). 

MXtend is een van de meest volledige crossmediastudies in België. Ze meet en analyseert de consumptie van de belangrijkste grote 'content'-media van de Belgen op een gemiddelde dag (video, audio, websites, social media en pers). De studie omvat ook een luik over de houding van de Belgen ten opzichte van actuele thema's en hun consumptiegedrag in enkele diensten- of FMCG-sectoren.