RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

30.08.2019

ABMA-BVAM wordt VIA

ABMA-BVAM verandert van naam en lanceert een nieuwe website

ABMA-BVAM wordt VIA

De ABMA-BVAM, die als sinds 1994 de gemeenschappelijke belangen van de Audio Visuele sector vertegenwoordigd, zal voortaan door het leven gaan als VIA. Waar de oorsprong van de associatie eerder gericht was op de verdediging van de belangen, staat de ontwikkeling van de sector nu centraal.

 

De associatie verenigt de saleshouses DPG Media, IP Belgium, RMB, SBS Belgium en VAR en heeft daarnaast ook Brightfisch en Belgium Television (AB3) als aangesloten leden.

 

Deze naamsverandering kadert in de evolutie die de associatie doormaakt.

 

Yves Gérard, CEO van RMB en huidig voorzitter raad van bestuur : “Het 2talige ABMA-BVAM was dringend aan een opfrissing toe, en onze voorkeur ging naar een unieke en eenvoudige naam. Met de hulp van Today Agency zijn we uitgekomen bij VIA, die behalve het feit dat zowel de V (video) als A (audio) erin voorkomen, verder niet voor een afkorting staat. VIA geeft goed aan welke rol de associatie moet spelen: die van katalysator, van verbinding, van het openen van mogelijkheden. Met uiteraard steeds de bedrijven en hun belangen als onderliggende basis. Het logo, dat eerder zweeft, geeft dat ook goed weer. De tegengestelde pijlen geven aan dat er zeer verschillende activiteiten onderdak vinden. Maar net zozeer dat de leden soms tegengestelde belangen hebben, die de associatie dient te overstijgen. De ontwikkeling van de sector staat centraal”.

 

Bezoek de nieuwe website : http://viabelgium.media/