RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

09.09.2022

VIA analyseert videoreclame

Volgens de VIA-studie komt 93 % van alle videoreclame van de broadcasters

VIA analyseert videoreclame

VIA heeft in navolging van andere landen een schatting gemaakt van het aandeel van de verschillende platformen/kanalen in het totaal van videoreclame. Bij de doelgroep 18-64 jaar bedraagt het aanbod van de broadcasters 92,7 %. Dit is het totaal van live en uitgesteld kijken op het tv-scherm plus het 'on demand' kijken op de onlineplatformen van de broadcasters.

 

VIA, de Belgische Vereniging van de Audiovisuele Media, publiceerde eind augustus de resultaten van haar laatste studie over videoreclame.  

 

Fragment uit het VIA-persbericht:

 

Basis van de oefening is de IP VIDEO OBSERVER-studie die in oktober 2021 werd uitgevoerd. Daarin wordt de tijdsbesteding van het totale videogebruik van de Belgen in kaart gebracht, op al de verschillende platformen en devices. Door per platform het aandeel reclame in de totale kijktijd te bepalen, kan een beeld worden geschetst van de blootstelling van de consument aan video advertising.

 

Voor tv (live en uitgesteld kijken) konden we een beroep doen op de CIM TV-studie. Voor de onlineplatformen van de broadcasters werd een berekening gemaakt op basis van de totale duurtijd van zowel content als advertising.

 

Voor online video, social video en bioscoop werd informatie overgenomen vanuit de UK.

 

De oefening werd ook apart voor Noord en Zuid gemaakt. De verschillen zijn uiterst klein : in het Noorden bedraagt het aandeel van de broadcasters 93,2%, in het Zuiden ligt het iets lager, namelijk 92,3%.

 

 

Meer details? U vindt ze op de VIA-website