Persberichten

23-04-2019

RMB presenteert VIBE

RMB maakt deel uit van de marktspelers die investeren in middelen voor data-exploitatie. De 'Data & Insights'-cel binnen de MarCom-afdeling is een van de nieuwigheden die de regie amper een jaar geleden samen met haar nieuwe structuur invoerde. De cel die nog volop in ontwikkeling is, heet sinds kort VIBE, afkorting van 'Valuable Insights Boost Efficiency'. Een van de belangrijkste opdrachten van het team bestaat er immers in gegevens om te zetten in waarde, om interne en externe RMB-klanten te adviseren.

'Data' is een steeds vaker gebruikt begrip in de reclamesector. Een begrip dat wegens het sterk toenemende datavolume ook alsmaar meer aandacht vergt. Datamanagement is onmisbaar geworden: het verzamelen van gegevens is niet langer voldoende; ze moeten opgeschoond, gestructureerd, gemodelleerd en geïnterpreteerd worden om relevante insights te verkrijgen die tot doeltreffende acties kunnen leiden.

 

VIBE heeft als taak data om te zetten in uitvoerbare learnings. Op basis van data gekoppeld aan de RMB-portefeuille, maar ook op basis van externe bronnen, streeft VIBE meer bepaald vier hoofddoelstellingen na:

  • Cijfergegevens verzamelen, structureren en modelleren.
  • Interne/externe klanten inspireren en begeleiden.
  • Zorgen voor hulpmiddelen bij de besluitvorming.
  • Voorspellings- en inventaris-optimaliseringsmodellen ontwikkelen.

 

Yves Gérard, CEO van RMB: "Besluitvorming op basis van gegevens is een cruciale uitdaging in de mediawereld. Daarom richtte RMB bij zijn reorganisatie, een cel 'Data & Insights' op. Het team is al erg nuttig geweest voor onze regie, met name bij de implementatie van onze DMP. Met VIBE wil RMB ook een key partner worden voor de externe klanten. In dit opzicht is de kwaliteit van onze data een grote troef: als lokale speler die premium merken vertegenwoordigt en nauw samenwerkt met zijn mediapartners, kunnen we gebruikmaken van uiterst betrouwbare gegevens".

 

Sandrine Penninckx, Marketing & Communication Director: "In enkele maanden tijd is de cel 'Data & Insights' van onze afdeling MarCom al flink geëvolueerd. We gaan er prat op haar vandaag een naam te kunnen geven die aansluit bij haar ambities. Door adverteerders maximaal te informeren over het mediaparcours van hun consumenten en hen aangepaste targetingoplossingen te bieden wil VIBE op termijn immers een ROI-activator voor hen worden. De cel is ook een vertrouwenspartner voor mediabureaus en trading desks. VIBE belicht de insights gekoppeld aan de RMB-portefeuille en legt zo de link tussen de segmentatie-aanbiedingen van onze regie en de behoeften van de bureaus".

 

De cel VIBE, onder leiding van Barbara Van Caubergh, Head of Data & Insights, kan rekenen op nog twee andere medewerkers: Hinde Mezouari en Houbayda Oualla, beiden 'Insights Analyst'. Deze drie experts met elkaar aanvullende profielen hebben elk een stevige ervaring op hun competentiegebied. Barbara en Hinde, die al een tiental jaar actief zijn op de reclamemarkt, hebben een ruime business- en plurimediakennis. Houbayda, die in juni 2018 aan de slag ging bij RMB, is opgeleid voor een brede waaier statistische analysetechnieken.  

 

Nog vragen? Neem gerust contact op met Yves Gérard, CEO (y.gerard@rmb.be) of Sandrine Penninckx, Marketing & Communication Director  (s.pennincks@rmb.be).