Persberichten

12-12-2019

RMB en Zelos partners

Proximus heeft een akkoord gesloten met RMB (Régie Média Belge) voor het implementeren van gerichte tv-reclame. Vanaf het eerste kwartaal van 2020 zal RMB gebruik maken van het platform van Proximus om gerichte tv-campagnes te lanceren.

Proximus bereidt zich volop voor op de commerciële lancering van zijn platform voor addressable advertising, ofwel gerichte tv-reclame. Mediaregies kunnen hierbij reclamecampagnes op tv richten in functie van het profiel en de interesses van de kijkers. Met het sluiten van een akkoord tussen Proximus en RMB, zet Proximus een belangrijke stap vooruit om meer relevante reclamespots aan te bieden aan zijn klanten en voor RMB opent het perspectieven naar adverteerders toe om een specifiek publiek op televisie te bereiken. 

 

Het akkoord laat RMB toe om gebruik te maken van een platform dat Proximus ter beschikking stelt, waarop ze gerichte tv campagnes kunnen programmeren, lanceren, opvolgen en rapporteren. Dit op alle verschillende schermen (tv, pc, smartphone,…), zowel in live als in replay.

 

Het akkoord kwam er na een succesvolle testfase. RMB mikt op een commerciële lancering in het eerste kwartaal van 2020. 

 

Nieuwe perspectieven voor adverteerders

 

Addressable advertising laat toe om televisiespots te tonen die nauwer aansluiten bij het profiel en de interesses van een huishouden. 

 

Dit creëert geheel nieuwe mogelijkheden voor adverteerders om hun merk relevant te maken voor het juiste doelpubliek, en hun mediabudget optimaal te spenderen. Het opent eveneens nieuwe perspectieven voor adverteerders die regionaal willen adverteren of die een zeer specifieke doelgroep wensen te bereiken. Voor de kijker leidt de komst van gerichte tv-reclame tot een meer relevante kijkervaring die beter is afgestemd op zijn interesses. 

 

« Un beau complément à l'offre existante »

 

Massimo Papa, Deputy General Director van RMB

 

"We zijn zeer tevreden dat we eindelijk deze mijlpaal kunnen aankondigen, en we bedanken de teams bij Proximus. We zijn ervan overtuigd dat deze technologie – volledig in lijn met onze merkpositionering ‘Be Remarkable’ – een boost zal geven aan de creatieve ideëen in onze sector, en een goede voorbereiding vormt op een wereld van ‘minder maar betere reclame’."

 

Yves Gérard, CEO of RMB

 

"De modellen van tv-reclame waar we van oudsher mee werken en die de basis vormen van onze commerciële modellen van vandaag, evolueren en worden verdrongen. De technologie die Proximus ontwikkelt is het juiste antwoord van de sector op deze evolutie, en ik kijk ernaar uit om met RMB een van de pioniers van addressable advertising te zijn in België."

 

Bart Swimberghe, Head of Proximus Smart Advertising

 

"Dit is een belangrijke stap in het aanbieden van addressable tv en we zijn zeer tevreden dat we die kunnen zetten in samenwerking met RMB. Het gaat om een primeur voor Franstalig België, en we hebben de ambitie om in de nabije toekomst ons aanbod uit te breiden naar het hele land."