RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

24.11.2022

Duurzaamheid bij RMB

Engagement. Transitie. Transparantie.

Duurzaamheid bij RMB

Zoals in vele bedrijven stond RMB's engagement voor duurzame ontwikkeling aanvankelijk nog op een laag pitje. Investeren in kwaliteitsmateriaal, actieve mobiliteit aanmoedigen, recyclagekanalen gebruiken, enzovoort. Dat waren de eerste ecoverantwoorde initiatieven die intern werden genomen. Dankzij de persoonlijke inzet van een kleine kern van overtuigde medewerkers drong het 'sustainability'-bewustzijn geleidelijk aan door tot de teams en de directie van de regie.

 

In 2022 startte RMB met een ambitieus plan, zowel intern als extern. Eerst liet RMB een Business Impact Assessment uitvoeren, om op basis van deze beoordeling concrete doelstellingen te bepalen. Daarnaast stelde RMB een visiedocument op dat pleit voor een reclame-ecosysteem dat bijdraagt tot duurzame ontwikkeling. Deze twee acties luidden het begin in van de professionalisering van onze aanpak.

 

Als reclameregie die midden in het ecosysteem van media/adverteerders/consumenten staat, zijn we ervan overtuigd dat RMB een grotere rol in duurzame ontwikkeling te vervullen heeft. We willen één van de drijvende krachten zijn van wat de 'reclametransitie' kan worden genoemd. Die kan immers een krachtige drijfveer zijn om het vooruitzicht op een soberdere en eerlijkere wereld aantrekkelijk te maken, om de consumenten te informeren over de grote problemen van de planeet en hen aan te moedigen zich verantwoordelijker te gedragen. 'Niet meer, wel betere reclame' is één van de wegen die RMB in de toekomst wil volgen en dit graag met alle spelers van het reclame-ecosysteem.

 

Deze uitdaging kunnen we enkel aangaan als we alle stakeholders mobiliseren. RMB wil de reclamemarkt verenigen, de nationale ecosystemen versterken en een verbindende schakel zijn tussen alle elementen van het systeem dat kan bijdragen tot een betere wereld.

 

Intern maken onze toekomstige bedrijfsbeslissingen deel uit van de voortzetting van ons reeds opgestarte traject naar duurzame ontwikkeling. RMB zal zijn klanten marketingproducten en -diensten aanbieden om de impact van bedrijven die zich het meest inzetten voor 'duurzaamheid' te vergroten, maar ook om bedrijven die op dit gebied nog in de kinderschoenen staan, aan te moedigen. RMB wil ook, met de medewerking van zijn mediapartners, adverteerders de mogelijkheid bieden om te communiceren in een verantwoorde omgeving. Last but not least wil RMB de inspanningen van zijn mediapartners op het vlak van productie en verspreiding van content die positief is voor de maatschappij valoriseren, door hen de mogelijkheid te bieden deze content te financieren met de steun van de meest geëngageerde adverteerders.

 

Op lange termijn is RMB's 'duurzaamheidsproject' nog ambitieuzer. De bedoeling is om een zo groot mogelijke objectiviteit en transparantie in de definitie en beschrijving van de verantwoorde initiatieven, merken of producten na te streven. Deze inspanningen om reclamecommunicatie te objectiveren moeten ook van nut zijn voor alle spelers die handelen vanuit hetzelfde oogpunt als RMB, om zo een echte positieve spiraal te creëren.

 

Innovatie. Durf. Inspiratie. Verantwoordelijkheid.

 

De waarden van RMB bezielen de volledige duurzame-ontwikkelingsaanpak van onze regie. Met bijzondere nadruk uiteraard op verantwoordelijkheid, maar ook op durf. De durf om één van de 'verantwoordelijke voortrekkers' te worden van het reclame-ecosysteem.