RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

24.11.2022

Innovatie bij RMB

Grensverlegging. Moderniteit. Verschil.

Innovatie bij RMB

Wat 'innovatie' betreft, begint RMB niet vanaf nul. Het is een koers die de regie al geruime tijd volgt. 'Innovatie' maakt sinds 2015 trouwens deel uit van onze bedrijfswaarden. RMB wil zich onderscheiden door adverteerders en hun mediabureaus innovatieve oplossingen aan te bieden, waarbij een beroep wordt gedaan op de expertise van de units F.L.A.S.H. (Feel Like A Super Hero) en VIBE (Valuable Insights Boost Efficiency) die respectievelijk instaan voor creativiteit en data

 

Met 'innovatie' slaagde RMB erin de grenzen van de media in regie te verleggen door ongekende samenwerkingen, zonder limieten, met externe partners aan te gaan.

 

Dankzij 'innovatie' werd RMB bovendien een expert in het testen van nieuwe technologieën of reclameoplossingen (Addressable TV, Ad replacement, combo ATV & andere media, enzovoort). Knowhow die trouwens erkenning kreeg tijdens de AMMA 2022!

 

Om een link te leggen met onze strategische pijler 'duurzaamheid', zal 'innovatie' bij RMB in de toekomst vooral een ideaal zijn: ons positioneren als een economische speler midden in een transitie naar meer 'duurzaamheid'.

 

'Innovatie' betekent ook nog meer breken met het traditionele reclame-businessmodel dat bepaald wordt door GRP’s, impressies en performance. RMB wil de marketingwaarde en de menselijke waarde promoten. Hiervoor moet tijd worden vrijgemaakt. Een streefdoel dat RMB zal bereiken door de toegang tot zijn inventarissen vlotter te maken, fors te investeren in technologie, en de primaire taken te automatiseren om zo een service met hoge toegevoegde waarde te ontwikkelen.

 

'Innovatie' impliceert ook dat we de digitale ontwikkeling en uitbreiding van het aanbod voortzetten. 'Innovatie' staat tevens voor de deskundige dataverwerking en geavanceerde data-exploitatie die een betere targeting en betere kennis van de consument mogelijk maakt. Dit zorgt er op zijn beurt voor dat - door zoveel mogelijk verspilling te vermijden - de kosten van een campagne zullen dalen.

 

'Innovatie' is een garantie die vernieuwd moet worden naarmate de mediacommunicatie evolueert: de garantie dat merken een merkveilige omgeving aangeboden krijgen, waarin een regelgevend kader wordt nageleefd, zowel voor de adverteerder als voor de consument.

 

Last but not least benadrukt RMB's herpositionering dat het bedrijf in staat is zichzelf opnieuw uit te vinden. RMB wil de samenwerkingen en allianties voortzetten, om zo de sterke punten van interne of externe partners te benutten in het voordeel van de adverteerder. RMB is ook vast van plan om te diversifiëren, nieuwe aspecten van het vak van de reclameregie te ontginnen, met name door meer betrokken te zijn bij de creatie van de boodschap en de content ervan, maar ook door nieuwe media aan te bieden, media die tot nu toe onderschat werden of meer structuur vereisen.  

 

Innovatie. Durf. Inspiratie. Verantwoordelijkheid.

 

Om zijn innovatiedoelstelling te halen, vindt RMB dagelijks inspiratie in zijn bedrijfswaarden. RMB wil vooral verantwoord en met durf innoveren. Verantwoord omdat 'brand building' door en voor mensen gebeurt. Met durf omdat we een verschil willen maken met het moderne karakter van onze relaties en oplossingen.