RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

09.01.2023

Innovatie boost efficiëntie

Op 06/12 stelde RMB de projecten voor rond zijn 1ste strategische pijler: innovatie.

Innovatie boost efficiëntie

Bij RMB neemt innovatie verschillende vormen aan, zowel op technologisch als commercieel gebied. De innovatiestrategie van RMB steunt, meer bepaald, op drie essentiële pijlers: de ontwikkeling van nieuwe tools in een open ecosysteem, de exploitatie van data met een creatieve visie en een multi-touchpoint-aanbod dat verder gaat dan de traditionele media.

 

Als onderdeel van zijn pop-up stelde RMB op 6 december aan de reclamemarkt de projecten voor rond de eerste strategische pijler van zijn nieuwe positionering: innovatie.

 

In de voortdurend veranderende wereld is innovatie - al vele jaren een kernwaarde van RMB - is een essentiële drijvende kracht voor onze regie. Innoveren om te voldoen aan de behoeften van de klanten (intern of extern) en partners volstaat tegenwoordig niet meer: de uitdaging zit hem in het anticiperen en snel uitvoeren.

 

RMB gaat deze uitdaging dagelijks aan, steunend op drie pijlers:

  • pionier zijn in nieuwe technologieën,

  • data in een creatieve visie integreren,

  • een multi-touchpoint-aanpak volgen

 

Elke pijler gaat gepaard met een visie die het kader voor de verschillende ontwikkelingen bepaalt. 

 

Être pionnier dans les nouvelles technologies

 

RMB vise à automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée pour consacrer plus de temps au client et à la vraie valeur marketing. Cette ambition se concrétise par la construction d’un écosystème ouvert permettant de redéfinir le rôle de régie en pensant en termes de consommateurs plutôt que de médias et de contenus​.

 

Cette approche, présentée aux CIO et CTO des agences média lors de la session du 5 décembre, a notamment pour vocation de fluidifier l’accès aux inventaires et de faciliter la gestion de campagne.

 

Pionier in nieuwe technologieën

 

RMB streeft ernaar alle taken met een lage toegevoegde waarde te automatiseren, om meer tijd aan de klant en echte marketingwaarde te besteden. Deze ambitie wordt waargemaakt via de opbouw van een open ecosysteem, waardoor het mogelijk is om de rol van de regie te herdefiniëren door meer consumentgericht dan media- en contentgericht te denken.

 

Deze aanpak, die RMB tijdens de sessie op 5 december aan de CIO's en CTO's van mediabureaus voorstelde, moet meer bepaald de toegang tot inventarissen vlotter maken en het campagnebeheer vergemakkelijken.

 

Data in een creatieve visie integreren

 

Om de kennis en operationele effectiviteit in de verschillende afdelingen te verbeteren, stelde RMB de data centraal in de onderneming.

Door 5 jaar geleden een speciale unit (VIBE of 'Valuable Insights Boost Efficiency') op te richten, kon de regie ook vaardigheden ontwikkelen voor de verschillende data-challenges, namelijk analyse, targeting en meting.

 

Op basis van deze ervaring biedt RMB nu effectieve oplossingen voor de volgende issues:

  • Maximalisering van het bereik: via campagnes die samen kunnen worden uitgezonden op vijf soorten schermen (tv, pc, smartphone, tablet en DOOH), de inzet van addressable tv als aanvulling op een klassieke campagne (targeting van non-exposed) of de inzet van virtual product placement die standaard ‘non-skippable’ is en dus meer bereik genereert dan de klassieke spot.

  • Personalisatie: RMB beschikt over ruim 200 cookieless segmenten die een gerichte multi-device (addressable tv en online video), multi-message (ATV brand for brand), geografische (ATV + OLV + DOOH) of consumer experience gebaseerde (ATV + paper mail) benadering mogelijk maakt. Naast segmenten gebaseerd op 1st party data of partnerships zoals met Proximus of bpost, biedt RMB ook data-matching-oplossingen om een segment op maat te activeren via addressable tv, online video en binnenkort een combinatie van twee platformen.

  • Betrokkenheid van de consument: RMB ontwikkelde, in samenwerking met Komio, een reclameformat om de interactie en nabijheid met de consument te verlengen via QR-code en activering van een speciale app.

 

Een multi-touchpoint-aanpak

 

Met deze aanpak speelt RMB in op de evolutie van de mediaconsumptie door verder te gaan dan de traditionele media en een nieuw soort aanbieding te ontwikkelen om consumenten te bereiken, waar ze zich ook bevinden. 

 

Deze aanbiedingen zijn onder meer gebaseerd op creativiteit, interactie met de consument, addressable advertising of data. Maar ook op de ontwikkeling van een gloednieuw ecosysteem rond de creatie van content (SLICE, gelanceerd op 13 december) en op de samenwerking met niet RMB-gebonden media.

 

Meer dan ooit wil RMB nieuwe producten en diensten ontwikkelen om zo zijn klanten en partners optimaal te ondersteunen.