RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

30.10.2023

RMB over video op Media School

RMB belichtte het medium video als onderdeel van de CommPass Media School-opleiding

RMB over video op Media School

De vzw CommPass, welbekend op de reclamemarkt, wil mensen die direct of indirect met 'media' bezig zijn, ondersteunen met activiteiten die hen vooruithelpen. Eén daarvan is de CommPass Media School. Op 19 oktober hadden Sandrine Penninckx (MarCom Director) en Grégory Vandenschrick (Sales Director) de eer om de sessie over het medium video te verzorgen met een uitvoerige presentatie.

 

De ComPass ‘Media School’ organiseert een aantal cycli, waaronder de ‘Media Essentials’. Deze cyclus is een echte basiscursus die een totaal en actueel overzicht geeft van de media in België, off- en online. In de Media Essentials komen aan bod: de mediabegrippen, het gebruik ervan, het jargon, de definities, enzovoort. Alle media worden besproken, zowel de 'traditionele' als de 'digitale' touchpoints. Bij elk mediumtype gaat er bijzondere aandacht uit naar de nieuwe mogelijkheden die het digitale luik heeft voortgebracht en die de mediaconsumptie beïnvloeden.

 

  

Op 19 oktober hadden Sandrine Penninckx (MarCom Director) en Grégory Vandenschrick (Sales Director) het genoegen de sessie 'Van TV naar video: meer schermen, meer niet-lineair kijken' te verzorgen. Drie uur lang hebben onze twee RMBërs alle aspecten van het medium video voorgesteld en uitgelegd aan personen die recent in het vak stapten.  

  

Thema's die werden besproken zijn onder meer:

  • het Belgische videolandschap: aanbod van zenders en reclameregies;
  • de videoconsumptie: tv penetration & frequency, kijkduur, kanalen, enzovoort;
  • de reclamemarkt: reclamebestedingen video;
  • de kracht van het medium video: troeven qua duurzaamheid, betrouwbaarheid, aantrekkingskracht, effect op de verkoop, enzovoort;
  • het nieuwe tijdperk van video: multi-touchpoint planning, multi-schermen, Addressable TV (ATV), Free Ad Supported Television (FAST TV);
  • de meting: variabelen gebruikt bij lineair en digitaal, live of time-shifted viewing, enzovoort;
  • toolkit voor mediaplanning: belangrijkste definities, opbouw van een campagne, factoren kosten/aandacht/effectiviteit, complementariteit TV/BVOD en TV/OLV/ATV, enzovoort;
  • creativiteit: spot versus non-spot, klassieke of tailormade sponsoring, verschillende sponsoringformats, content creation, inspirerende cases, enzovoort.