RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

21.02.2024

Eerste impactrapport van RMB

RMB publiceert zijn impactrapport 2023 met focus op zijn inzet voor duurzaamheid

Eerste impactrapport van RMB

RMB kondigt u met trots de publicatie aan van zijn eerste impactrapport, waarmee de regie een cruciale mijlpaal bereikt in haar inzet voor duurzaamheid. Eind 2022 werd sustainability een belangrijke strategische pijler voor ons bedrijf, waaruit blijkt dat we onze sociale en ecologische verantwoordelijkheid nemen. Dit rapport illustreert onze flinke vooruitgang in 2023 en toont aan dat we deze noodzakelijke weg vastberaden verder zullen bewandelen. Op dit ogenblik zijn we trouwens bezig met het creëren van een specifieke functie waarvoor we een nieuwe medewerker in dienst nemen, die zich volledig zal toeleggen op onze sustainability-strategie. Wie zich geroepen voelt, kan zich aanmelden!

      

Het impactrapport van RMB, een primeur in onze geschiedenis, toont hoe we in de loop van 2023 duurzaamheid in onze werking, activiteiten en commerciële strategie integreerden.

  

Het toont aan dat we een drijvende kracht willen worden in de transitie naar een meer verantwoorde en duurzame reclame. Het belicht ook onze andere activiteiten zoals het leveren van interne inspanningen, het deelnemen aan externe initiatieven om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en het implementeren of ondersteunen van belangrijke sociale acties.  

  

Om deze stand van zaken van 2023 zo duidelijk mogelijk te maken, zijn de RMB-acties geordend volgens een gemeenschappelijke, universele noemer: de 17 Sustainable Development Goals (SDG) van de VN. Deze werden in 2015 door alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties aangenomen. De SDG's zijn een universele oproep tot actie om een einde te maken aan armoede, de planeet te beschermen, het dagelijkse leven van alle mensen op aarde te verbeteren en hen betere toekomstvooruitzichten te bieden.

  

Dit eerste rapport is een fundamentele mijlpaal voor RMB en weerspiegelt onze vurige inzet voor een duurzame en verantwoorde toekomst. Het helpt ons ook om nog ambitieuzere doelen voor de toekomst te stellen. Om nog meer intensieve en langdurige inspanningen te kunnen leveren, is RMB trouwens bezig met het creëren van een nieuwe functie in het bedrijf. De medewerker die we in dienst zullen nemen, staat in voor het ondersteunen en faciliteren van de implementatie van RMB's duurzaamheidsstrategie op alle niveaus van de regie.

  

Benieuwd naar het duurzaamheidstraject dat RMB al aflegde en welke ambities de regie nog voor de toekomst koestert? Lees dan zeker dit eerste impactrapport.

  

Nog vragen over onze duurzaamheidsstrategie? Of over onze ‘sustainable'-aanbiedingen voor de verschillende spelers in het reclame-ecosysteem? Aarzel niet contact op te nemen met Valérie Janssens (Media, Data & Tech Director van RMB) via v.janssens@rmb.be.