RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

15.04.2022

CSA bevestigt DH Radio

De CSA geeft DH Radio toelating om frequenties te bezetten op FM- en DAB+ netwerken

CSA bevestigt DH Radio

Op 24 maart bevestigde de CSA* dat DH Radio een vergunning kreeg voor zijn FM- en digitaal DAB+-omroepnetwerk. Met deze beslissing komt er een einde aan het geschil tussen IPM Group en de CSA voor de Raad van State. Naar aanleiding van dit nieuws kondigt IPM zijn toekomstige radioproject aan, gebaseerd op de synergie tussen de 24/7-nieuwszender LN24 en de 'music & news'-positionering van DH Radio.

 

In juli 2019 besliste de CSA, tot ieders verbazing en tot groot ongenoegen van onze mediapartner, om DH Radio uit het frequentieplan te schrappen.

 

Nadat IPM dringend beroep had aangetekend bij de Raad van State, besloot de CSA uiteindelijk om - in afwachting van een eindbeslissing van de Raad van State en als gedoogregeling - DH Radio toe te staan zijn uitzendingen tijdelijk voort te zetten.

 

Zonder de eindbeslissing van de Raad van State af te wachten en zich baserend op de gewijzigde situatie, namelijk dat IPM inmiddels een belang nam in LN24, trok de CSA in maart de betwiste bestuurshandelingen in, om nieuwe beslissingen te nemen, waaronder de toewijzing van FM- en DAB+-netwerken aan DH RADIO.

 

“We zijn blij dat de CSA unaniem de plaats van DH Radio in het Franstalige radiolandschap heeft erkend”, reageerde François le Hodey, CEO van IPM Group.

 

In zijn persbericht bevestigt IPM Group de 'music & news' positionering van DH Radio. Het strategische plan is om de meest uitgebreide muziekplaylist van alle muziekradiozenders aan te bieden en tegelijkertijd het informatieaanbod te versterken met LN24. Het radioproject van IPM bestaat erin de synergie tussen de 24/7-nieuwszender LN24 en de 'music & news'-aanpak van DH Radio te ontwikkelen.

 

Emmanuel Tourpe, onlangs benoemd tot algemeen directeur van de audiovisuele activiteiten van IPM Group besluit: "DH Radio en LN24 zijn twee jonge en innovatieve media, die we op het vlak van informatie dichter bij elkaar zullen brengen".

 

* CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel - mediaregulator voor de Federatie Wallonië-Brussel)