RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

06.01.2023

Innovatie via technologie

Het IT-team van RMB focust op een automatisering & 'open garden'-aanpak.

Innovatie via technologie

Het innovatiethema gaat alle RMB-afdelingen aan. Wat technologie betreft, is ons IT-team natuurlijk sterk betrokken. Momenteel werkt het aan de transformatie van de tools die de transacties tussen de regie en onze klanten regelen, om zo de automatisering te maximaliseren. RMB die de ervaring voor mediabureaus zo comfortabel mogelijk wil maken, koos daarom voor de 'open garden'-aanpak.

 

Als onderdeel van de RMB Pop-Up, presenteerde het IT-team, onder leiding van Alain Leroy, op 5 december de projecten rond onze strategische pijler 'innovatie' op technologiegebied. De CIO's en CTO's van de mediabureaus kregen zo de kans om in primeur kennis te maken met het grootschalige werk in uitvoering, meer bepaald het transformatieplan rond automatisering.

 

Om de reclamesector te laten profiteren van de kracht van al zijn spelers samen, opteerde RMB voor een 'open garden'-aanpak, het tegengestelde van de 'walled garden'-approach.

 

Dit houdt in dat RMB ervoor wil zorgen dat alle bureaus hun eigen software kunnen blijven gebruiken en, in alle comfort, de inventarissen van onze regie kunnen controleren en hun campagnes beheren.

 

Op dit moment kunnen de mediabureaus via drie kanalen bij RMB bestellen:

 1. Maya Web: door RMB ontwikkeld en geïmplementeerd in 2009;

 2. Radio Probe: wijd verspreid op onze markt;

 3. E-mail: de meest algemene optie.

 

Alleen al in 2022 beheerde RMB ruim 200.000 campagneboekingen via Maya Web.

 

Op basis van Maya Web ontwikkelden we SOAP-webservices zodat de bureaus hun transacties met RMB kunnen automatiseren. Dankzij deze web services hebben onze klanten de mogelijkheid om:

 • de inventarisbeschikbaarheid te controleren,

 • een campagne te reserveren,

 • de lijst van spots te ontvangen,

 • de campagne te valideren,

 • de bestelling te tekenen.

 

Hoewel deze webservices vandaag al veel worden gebruikt, hebben ze toch nog een groot exploitatiepotentieel. We stellen vast dat ze in grote mate worden gebruikt voor het nagaan van de inventarisbeschikbaarheid en het ontvangen van de lijst van spots, maar veel minder voor andere verrichtingen.

 

Het IT-team van RMB is dus druk in de weer om onze API (Aplication Programming Interface) verder te laten evolueren. Om te beginnen zullen deze omgevormd worden tot REST (Representational State Transfer) API, die veel flexibeler zijn en vooral inmiddels standaard zijn geworden. Deze transformatie zal de toegankelijkheid ervan vergemakkelijken.

 

Verder bestuderen we ook verschillende evolutiemogelijkheden, zoals:

 • meer informatie bieden bij het controleren van de beschikbaarheid: context, rates, forecasts, enzovoort;

 • alternatieve reserveringen voorstellen in geval van inventaris-onbeschikbaarheid;

 • de klant laten werken op basis van een briefing in plaats van hem te verplichten een specifieke inventaris te selecteren;  

 • een brede kijk bieden op de bestaande mediaproducten;

 • enzovoort.

 

Maya Web zal geleidelijk plaatsmaken voor Maya API die de bureaus al de flexibiliteit biedt die ze nodig hebben.