RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

13.03.2023

RMB huldigt Blue Screen in

De eerste Blue Screen reclameblokken verschenen op 13 maart op La Une

RMB huldigt Blue Screen in

Eind 2022 kondigde RMB aan de drijvende kracht te willen zijn achter de transformatie naar een meer verantwoord reclame-ecosysteem. En in februari 2023 was de regie er helemaal klaar voor om het Blue Screen te commercialiseren, een reclameblok om organisaties en producten te promoten die voldoen aan strikte duurzaamheidscriteria. Op 13 maart huldigde RMB het scherm met de twee eerste adverteerders.  

 

Het Blue Screen krijgt een bevoorrechte ruimte vlak voor het tv-journaal (JT) van 13u00 en 19u30 op La Une. Het doel van dit reclameblok is tweevoudig:

 

  • eerst en vooral moet deze zeer kwaliteitsvolle, voorbehouden reclameruimte de aandacht vestigen op bedrijven en producten die zich het meest inzetten voor duurzaamheid in hun sector;

 

  • verder moet het blok - dat opvalt door zijn eco-friendly styles aankleding - de kijkers attent maken op de meer duurzame aanpak van de adverterende organisaties en producten, zodat ze op termijn als consument een geïnformeerde keuze kunnen maken.

 

RMB stelde een charter op met criteria om te beoordelen of adverteerders geschikt zijn voor het Blue Screen. Dit charter is gebaseerd op de meest betrouwbare criteria voor het meten van de milieu-impact die tot nu toe beschikbaar zijn. Bij gebrek aan een Belgisch reglementair kader op dit gebied, inspireerde onze regie zich op het Franse staatsagentschap voor milieu- en energiebeheer ADEME dat als objectief wordt erkend. Dit 'geschiktheidscharter' zal evolueren afhankelijk van de ontwikkeling van de beschikbaarheid van objectieve gegevens om het duurzaamheidsniveau van de organisaties en producten te beoordelen.

 

Door het restrictieve karakter van het charter kunnen duurzame producten niet continu en stelselmatig voor het tv-journaal (JT) in de kijker gezet worden. Op dit ogenblik zijn er immers te weinig van deze producten op de markt. Daarom zal het Blue Screen van tijd tot tijd gedurende een week worden geïmplementeerd.

 

De lancering van Blue Screen op tv vindt plaats in de week van 13/03 tot 19/03.

 

Twee adverteerders laten hun spot in het reclameblok verschijnen:

 

 

  • D’Ieteren voor de Microlino 

Microlino is een nieuwe, lichte mobiliteitsoplossing die geen CO2 uitstoot tijdens het rijden, één van de weinige voertuigen op de markt die voldoet aan de norm: 100% elektrisch en lichter dan anderhalve ton.

 

  • Eneco die een mix van hernieuwbare zonne- en windenergie produceert.

Eneco besteedt 100% van zijn investeringen in hernieuwbare energie en beschikt in België al over 124 windturbines en ruim 395.000 zonnepanelen. Eneco BE haalt een score van 18/20 in het 'Mijn groene stroom'-klassement van Greenpeace.