RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

07.06.2023

'Green'-studenten bij RMB

RMB presenteert zijn duurzaamheidsstrategie aan Green Management School-studenten

'Green'-studenten bij RMB

Duurzaamheid is een van de drie strategische pijlers van RMB. Omdat onze regie ervan overtuigd is dat het delen van kennis en ervaring noodzakelijk is om de ecologische en solidaire transitie te bevorderen, moedigt ze ontmoetingen tussen geëngageerde personen en/of bedrijven aan. Het is in deze context dat de Master 2-studenten van de Green Management School Brussels te gast waren bij RMB. Een boeiend en gepassioneerd uitwisselingsmoment!

 

Op donderdag 1 juni presenteerde RMB zijn ‘sustainability’-positionering aan een groep van zeven Master 2-studenten van de Green Management School - campus Brussel.

 

De Green Management School leidt toekomstige directeurs en managers op om de uitdagingen van de ecologische transitie aan te pakken. De school werd in 2020 in Frankrijk opgericht door Franck Papazian (Voorzitter Groupe MediaSchool, groep van communicatiescholen in Frankrijk en internationaal), Audrey Pulvar (voormalig journaliste en ex-voorzitster van Fondation Nicolas Hulot) en Franck Kerfourn (voormalig reclameman en directeur van de European Communication School in Nice).

 

Deze tweejarige cyclus, die toegankelijk is na een derde jaar hoger onderwijs, biedt studenten en professionals PE (permanente educatie) de mogelijkheid om de professionele vaardigheden te verwerven die nodig zijn voor de wereld van morgen. Met andere woorden, de Green Management School vormt projectleiders CSR (corporate social responsibility). De opleiding gebeurt volgens een innovatieve onderwijsmethode, gebaseerd op 70 % afstandsonderwijs en 30 % face-to-face. De studenten kunnen zich inschrijven in acht campussen in Frankrijk (Paris, Toulouse, Strasbourg, Marseille, Nice, Rennes, Reims, Angoulême) of de campus van Brussel in België.

 

De ontmoeting tussen RMB en de Green Management School-studenten resulteerde in een rijke uitwisseling over de rol van de media- en reclamesector in de bewustwording rond de klimaatkwesties en de noodzakelijke gedragsveranderingen bij de consument.

 

Hoe kan men greenwashing opsporen en voorkomen? Hoe kan men adverteerders die extra inspanningen leveren op het gebied van ecologische verantwoordelijkheid op de voorgrond plaatsen? Hoe kan men de consumptie transformeren? Is het paradoxaal om in de reclame te werken en ook sustainability te promoten? Welke obstakels kan men tegenkomen? Allemaal vragen die tijdens het bezoek van deze sterk geëngageerde studenten aan RMB aan bod kwamen. RMB bedankt hen hartelijk voor de boeiende en verrijkende gesprekken.