RMB staat niet stil

Verdiep je in ons nieuws

04.12.2023

RMB op het ESA-programma

RMB te gast bij ESA om expertise te delen met bachelors 'advertising'

RMB op het ESA-programma

In 2023 organiseerde RMB het hele jaar door een aantal ontmoetingen met toekomstige of jonge gediplomeerden in de reclamesector. De laatste ontmoeting van de regie met de professionals van morgen vond plaats op 30 november in de kunsthogeschool ESA 'Saint-Luc Liège'. RMB gaf er aan de bachelorstudenten advertising uitleg over het creatieve mediaproces, van briefing tot uitrol van de campagne.

 

De bachelor advertising van de ESA leidt toekomstige professionals op die zich vooral toeleggen op de creatieve aspecten van het vak, zoals het bedenken van originele ideeën, het ontwikkelen van artistieke gevoeligheid en van technische vaardigheden in een groot aantal media (traditionele, digitale, evenementiële, enzovoort). Om het strategisch denken van de studenten te stimuleren, wordt de opleiding nog aangevuld met onder andere marketinglessen.

 

Op 30 november was RMB bij de ESA te gast om zijn expertise en ervaring op het gebied van media creativity en content creation met de studenten te komen delen. Aangezien inspiratie deel uitmaakt van de waarden van de regie, ging RMB zeer graag in op de uitnodiging. Het was Emmanuel Pragana, Content & Creativity Manager bij FLASH, die het genoegen had de bachelorstudenten advertising toe te spreken.

 

 

Na een beknopte uitleg over de werking van het ecosysteem van Belgische mediamerken en hun regie en enkele budgetindicaties voor een campagne in de verschillende media (tv, radio, digital), besteedde Emmanuel in zijn presentatie vooral aandacht aan het creatieve proces.

  

Alle fasen van dit proces, van adverteerdersbriefing tot uitrol van de campagne, inclusief advies op het gebied van storytelling en distributiekanalen, werden uitvoerig toegelicht met talrijke voorbeelden van door RMB ontwikkelde campagnes. Hoe creëer je content, hoe lever je die aan, op welke platformen, in welk format… zijn enkele van de vragen die aan bod kwamen.

  

In zijn presentatie over de diensten die de FLASH- en SLICE-teams van RMB aanbieden, besprak Emmanuel een breed scala aan creatieve reclameoplossingen: partnership op maat met content die door de merken in regie worden uitgezonden of geproduceerd, on-site media animation, celebrity endorsement, podcasts, streaming experience, content creation voor sociale media, enzovoort.

  

Voor RMB, die een rol wil spelen in alles dat te maken heeft met de toekomst van de media- en reclamesector, was deze nieuwe ontmoeting met aankomend talent zoals gewoonlijk een zeer waardevol uitwisselingsmoment. RMB, move ahead. 

 

*****

 

Découvrez ou redécouvrez les précédentes rencontres de RMB en 2023 avec les futurs ou jeunes diplômés du secteur de la pub. au travers des articles suivants :

 

    (Her)ontdek in onderstaande artikels, de andere ontmoetingen die RMB in 2023 al organiseerde met de toekomstige of jonge gediplomeerden in de reclamesector: