Wie zijn wij?

RMB, bedenker van crossmediale oplossingen

Als tweede grootste reclameregie in het zuiden van het land behaalde RMB in 2017 een netto omzet van 108 miljoen €. Ons bedrijf is voor 99,88% in handen van RTBF en telt ongeveer 90 werknemers.

Onze teams zijn actief in verschillende commerciële divisies (twee Business Units 'nationale accounts' en een BU 'directe klanten') en ook in de afdelingen Trading & Revenue, Development & Partnerships, Marketing & Communication, Finance & Administration en IT.

Yves Gérard

Yves Gérard

Chief Executive Officer
Massimo Papa

Massimo Papa

Deputy General Director - IT Director
Grégory Vandenschrick

Grégory Vandenschrick

Sales Director
Aurélie Clément

Aurélie Clément

Trading & Revenue Director
Sandrine Penninckx

Sandrine Penninckx

Marketing & Communication Director
Catherine Servaes

Catherine Servaes

Development & Partnerships Director
Patricia Brijnaert

Patricia Brijnaert

Finance & Administration Director

Sales

De salesafdeling is het belangrijkste contactpunt met onze regie. Onze salesmedewerkers zijn 'crossmediaal' ingesteld, ze informeren en adviseren de adverteerders en hun mediabureaus bij de opstelling van de campagneplannen. Ze luisteren naar de behoeften, stellen vervolgens de meest geschikte commerciële producten voor en begeleiden de klanten bij hun reclameprojecten.

De salesafdeling omvat vier 'Business Units':

- Twee Business Units 'National Account' beheren samen de portefeuille van de nationale mediabureaus en de adverteerdersbudgetten die ze vertegenwoordigen.

- Een BU 'Direct Account' beheert de portefeuille van rechtstreekse nationale en overheidsadverteerders (zonder mediabureau), van andere bureaus en regionale adverteerders die niet via een mediabureau werken.

- Een BU 'Content & Creativity', die opereert onder het label F.L.A.S.H. (Feel Like A Super Hero), spitst zich toe op het creatieve gebruik van de merken in regie. Deze cel ontwikkelt - in samenwerking met de mediapartners - volkomen nieuwe concepten of oplossingen op maat, en ook acties aangevuld met touchpoints buiten RMB.

 

Trading & Revenue

De afdeling 'Trading & Revenue' is het centrum van de technische en commerciële acties van de regie. Ze steunt op vier pijlers:

- 'Trading' zorgt voor de commerciële opvolging en planning van de campagnes. Deze ploeg is bovendien het aanspreekpunt voor de markt indien deze vragen heeft over het RMB-aanbod (alle media samen).

- de cel 'Operations' staat in voor het vergemakkelijken en zelfs automatiseren van de interne en externe bedrijfsprocessen. Ze staat in voor alles wat te maken heeft met het creëren en implementeren van de klassieke producten en sponsoring.

- 'Pricing' ontwikkelt - op basis van een grondige analyse van het bereik van de partnermerken - de reclamestrategie en -prijzen voor alle media van de regie.

- de cel 'Yield' staat in voor de Radio & TV-reclameschema's en zorgt ervoor dat de inventarissen van de regie goed beheerd worden.

Marketing & Communication

De afdeling 'MarCom' bestaat uit vier units, verdeeld tussen Marketing en Communicatie:

- de cel 'Data & Insights' ook bekend als VIBE (Valuable Insights Boost Efficiency), beheert de marketing intelligence (verzameling en analyse van gegevens) en ontwikkelt en organiseert het gebruik van de data (CIM-studies, DMP RMB en andere gegevens) in het bedrijf.

- 'Business Marketing' bezorgt de salesmensen stof tot nadenken over de campagnes van hun klanten.

- 'Brand Marketing' stuurt de research van de regie zelf aan (meer bepaald de FACT-studies) en beheert de externe communicatie van RMB. Deze unit houdt de reclamemarkt op de hoogte via tal van aanvullende tools: website, corporate newsletter, e-mailings, 'RMB Insights'-app, sociale media, enz.

- 'Event & Internal Communication' organiseert regelmatig evenementen voor de adverteerders en hun mediabureaus. Deze unit coördineert de sponsoringacties van RMB en onderhoudt ook de interne communicatie van de regie.

Development & Partnerships

De afdeling 'Development & Partnerships' fungeert als schakel tussen de regie en haar mediapartners. Ze heeft een tweevoudige taak:

- de relaties met de huidige mediapartners bestendigen, om zo - met respect voor de merken in regie - de reclame-inventarissen te verbeteren of uit te breiden;

- de ontwikkelingsstrategie van het bedrijf uitvoeren, met name via het zoeken van nieuwe partners in content-publishing.

Finance & Administration

De afdeling 'Finance & Administration' bestaat uit twee divisies.

'Finance' houdt zich bezig met alle aspecten van de boekhouding, zoals facturatie, financieel en fiscaal beheer. De medewerkers van deze divisie werken de begrotingen uit, regelen de financiële zaken en staan in voor de rapportering aan de mediapartners van de regie.

'Administration' omvat verschillende luiken waarvan de belangrijkste zijn: humanresourcesmanagement (aanwerving, profielbepaling, opleiding en opvolging, …), beheer van het gebouw en andere voorzieningen die een optimale werking van het bedrijf mogelijk maken.

IT

De IT-afdeling is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een informatiesysteem dat de verschillende beroepen en functies binnen RMB ondersteunt. Deze afdeling brengt overigens de nodige technologische ontwikkelingen tot stand om de regie vlot te laten integreren in een steeds digitaler wordende omgeving. Wat de service naar klanten toe betreft, beheert de IT-afdeling Mayaweb ( www.mayaweb.be ), een krachtige en gebruiksvriendelijke tool voor mediabureaus om campagnes bij RMB te reserveren en op te volgen. IT biedt bovendien 'webservices' vanaf tools van mediabureaus waarmee men ook beschikbaarheden kan raadplegen en reserveringen doen.

Data & Technology

De cel 'Data & Technology' is transversaal. Dit betekent dat ze in elk departement van RMB een beroep kan doen op een bepaalde 'antenne' of tussenpersoon. Het team staat de regie bij in alle stadia van haar digitale transformatie: implementatie en beheer van de inventaris on line, organisatie van de programmatic sales, datastrategie van het bedrijf en, ruimer, technologische ontwikkelingen.

Project Management

De cel 'Project Management' is eveneens actief in alle afdelingen. Ze bestaat uit een PMO en een Project Manager en begeleidt het transformatieplan van het bedrijf met het beheer van een projectenportefeuille.