Wie zijn wij?

In 2022 behaalde RMB een netto omzet van bijna 110 miljoen €. Ons bedrijf is voor 99,88% in handen van RTBF en telt ongeveer 96 werknemers.

Onze teams zijn actief in verschillende commerciële divisies (een BU 'Nationale Accounts', een BU 'directe klanten' en een BU ‘content & creativity’) en ook in de afdelingen Trading & Revenue, Development, Marketing & Communication, Finance & Administration en IT.

Yves Gérard

Yves Gérard

Chief Executive Officer
Massimo Papa

Massimo Papa

Deputy General Director
Grégory Vandenschrick

Grégory Vandenschrick

Sales Director
Aurélie Clément

Aurélie Clément

Trading & Revenue Director
Sandrine Penninckx

Sandrine Penninckx

Marketing & Communication Director
Valérie Janssens

Valérie Janssens

Media, Data & Tech Director
Patricia Brijnaert

Patricia Brijnaert

Finance & Administration Director

Sales

De salesafdeling is het belangrijkste contactpunt met onze regie. Onze salesmedewerkers zijn 'crossmediaal' ingesteld, ze informeren en adviseren de adverteerders en hun mediabureaus bij de opstelling van de campagneplannen. Ze luisteren naar de behoeften, stellen vervolgens de meest geschikte commerciële producten voor en begeleiden de klanten bij hun reclameprojecten.

De salesafdeling omvat drie 'Business Units':

- De BU 'National Account' beheert de portefeuille van de nationale mediabureaus en de adverteerdersbudgetten die ze vertegenwoordigen.

- De BU 'Direct Account' beheert de portefeuille van rechtstreekse nationale en overheidsadverteerders (zonder mediabureau), van andere bureaus en regionale adverteerders die niet via een mediabureau werken.

- Een BU 'Content & Creativity', die opereert onder het label F.L.A.S.H. (Feel Like A Super Hero), spitst zich toe op het creatieve gebruik van de merken in regie. Deze cel ontwikkelt - in samenwerking met de mediapartners - volkomen nieuwe concepten of oplossingen op maat, en ook acties aangevuld met touchpoints buiten RMB.

 

 

De unit 'Slice' is - aan de zijde van de drie commerciële business units - een trefpunt tussen merken en content creators, een plaats die adverteerders de mogelijkheid biedt te communiceren met jongeren, volgens hun eigen codes en via nieuwe, opkomende kanalen. 'Slice' heeft zijn eigen werkruimte met ultramoderne studio's waar de content creators hun talent kunnen botvieren. Hiervoor beschikken ze over verschillende ruimtes: lounge room, podcast room, tutorial room, gaming room en green room.

 

 

Trading & Revenue

De afdeling 'Trading & Revenue' is het centrum van de technische en commerciële acties van de regie. Ze steunt op vier pijlers:

- 'Trading' zorgt voor de commerciële opvolging en planning van de campagnes. Deze ploeg is bovendien het aanspreekpunt voor de markt indien deze vragen heeft over het RMB-aanbod (alle media samen).

- de cel 'Operations' staat in voor het vergemakkelijken en zelfs automatiseren van de interne en externe bedrijfsprocessen. Ze staat in voor alles wat te maken heeft met het creëren en implementeren van de klassieke producten en sponsoring.

- 'Pricing' ontwikkelt - op basis van een grondige analyse van het bereik van de partnermerken - de reclamestrategie en -prijzen voor alle media van de regie.

- de cel 'Inventory' staat in voor de Radio & TV-reclameschema's en zorgt ervoor dat de inventarissen van de regie, inclusief de digitale inventarissen, goed beheerd worden.

Marketing & Communication

De afdeling 'MarCom' bestaat uit twee units, verdeeld tussen Marketing en Communicatie:

- 'Customer Success' heeft twee hoofdfuncties. Enerzijds geeft deze unit input aan de salesmedewerkers om na te denken over de campagnes van hun klanten. Ze maakt marketing- en/of bereikanalyses op basis van studies die beschikbaar zijn op de reclamemarkt en zorgt voor de ad hoc enquêtes van RMB. Anderzijds beheert Customer Success de externe communicatie van RMB en informeert ze de reclamemarkt via verschillende, complementaire digitale tools: website, corporate newsletter, e-mailings, social media, enzovoort.

- 'Event & Internal Communication' organiseert regelmatig evenementen voor de adverteerders en hun mediabureaus. Deze unit coördineert de sponsoringacties van RMB en onderhoudt ook de interne communicatie van de regie.

Media, Data & Tech

RMB's Media, Data & Tech-directie staat in voor het dagelijkse beheer en de strategische ontwikkeling van het media-, data- en technologisch kapitaal van de regie, van haar mediapartners en van het publiek, een kapitaal dat ze op vraag van de adverteerders commercialiseert.

Het samenvoegen van deze drie afdelingen heeft tot doel adequaat in te spelen op de uitdagingen van de adverteerders, en wel door waarde te creëren. Deze waarde wordt dan geïnjecteerd in het hele reclame-ecosysteem de verwachtingen van de business en de markt. Dit alles in perfecte samenhang met de pijlers van RMB's positionering, namelijk innovatie, exploratie en duurzaamheid.

Deze waarde neemt concrete vorm aan door:

- voordeel te halen uit de mogelijkheden van de door RMB vertegenwoordigde mediakanalen en de partnersportefeuille te ontwikkelen;

- de performances, targeting, reporting, business intelligence van campagnes en communicatieoplossingen te optimaliseren, dankzij geavanceerde beheersing van eigen data en data van derden;

- alle technologische hefbomen te activeren, om zo de verschillende soorten doelgroepen te bereiken, in om het even welke omgeving, op alle devices, transversaal via aankoop-, boekings- en planningsoplossingen, al dan niet geautomatiseerd;  

- de digitale transformatie van RMB's bedrijfsprocessen en ecosysteem verder door te voeren, om zo nog vlotter, eenvoudiger en efficiënter te werken, dit met het oog op meer openheid naar buiten toe, wat we als 'open-garden approach' zouden kunnen noemen.

Finance & Administration

De afdeling 'Finance & Administration' bestaat uit twee divisies.

'Finance' houdt zich bezig met alle aspecten van de boekhouding, zoals facturatie, financieel en fiscaal beheer. De medewerkers van deze divisie werken de begrotingen uit, regelen de financiële zaken en staan in voor de rapportering aan de mediapartners van de regie.

'Administration' omvat verschillende luiken waarvan de belangrijkste zijn: humanresourcesmanagement (aanwerving, profielbepaling, opleiding en opvolging, …), beheer van het gebouw en andere voorzieningen die een optimale werking van het bedrijf mogelijk maken.