Wie zijn wij?

RMB, een andere aanpak van ons vak.

In 2022 behaalde RMB een netto omzet van bijna 110 miljoen €. Ons bedrijf is voor 99,88% in handen van RTBF en telt ongeveer 96 werknemers.

Onze teams zijn actief in verschillende commerciële divisies (een BU 'Nationale Accounts', een BU 'directe klanten' en een BU ‘content & creativity’) en ook in de afdelingen Trading & Revenue, Development, Marketing & Communication, Finance & Administration en IT.

Yves Gérard

Yves Gérard

Chief Executive Officer
Massimo Papa

Massimo Papa

Deputy General Director
Grégory Vandenschrick

Grégory Vandenschrick

Sales Director
Aurélie Clément

Aurélie Clément

Trading & Revenue Director
Sandrine Penninckx

Sandrine Penninckx

Marketing & Communication Director
Valérie Janssens

Valérie Janssens

Development Director
Patricia Brijnaert

Patricia Brijnaert

Finance & Administration Director
Alain Leroy

Alain Leroy

IT Director

Sales

De salesafdeling is het belangrijkste contactpunt met onze regie. Onze salesmedewerkers zijn 'crossmediaal' ingesteld, ze informeren en adviseren de adverteerders en hun mediabureaus bij de opstelling van de campagneplannen. Ze luisteren naar de behoeften, stellen vervolgens de meest geschikte commerciële producten voor en begeleiden de klanten bij hun reclameprojecten.

De salesafdeling omvat drie 'Business Units':

- De BU 'National Account' beheert de portefeuille van de nationale mediabureaus en de adverteerdersbudgetten die ze vertegenwoordigen.

- De BU 'Direct Account' beheert de portefeuille van rechtstreekse nationale en overheidsadverteerders (zonder mediabureau), van andere bureaus en regionale adverteerders die niet via een mediabureau werken.

- Een BU 'Content & Creativity', die opereert onder het label F.L.A.S.H. (Feel Like A Super Hero), spitst zich toe op het creatieve gebruik van de merken in regie. Deze cel ontwikkelt - in samenwerking met de mediapartners - volkomen nieuwe concepten of oplossingen op maat, en ook acties aangevuld met touchpoints buiten RMB.

 

 

De unit 'Slice' is - aan de zijde van de drie commerciële business units - een trefpunt tussen merken en content creators, een plaats die adverteerders de mogelijkheid biedt te communiceren met jongeren, volgens hun eigen codes en via nieuwe, opkomende kanalen. 'Slice' heeft zijn eigen werkruimte met ultramoderne studio's waar de content creators hun talent kunnen botvieren. Hiervoor beschikken ze over verschillende ruimtes: lounge room, podcast room, tutorial room, gaming room en green room.

 

 

Trading & Revenue

De afdeling 'Trading & Revenue' is het centrum van de technische en commerciële acties van de regie. Ze steunt op vier pijlers:

- 'Trading' zorgt voor de commerciële opvolging en planning van de campagnes. Deze ploeg is bovendien het aanspreekpunt voor de markt indien deze vragen heeft over het RMB-aanbod (alle media samen).

- de cel 'Operations' staat in voor het vergemakkelijken en zelfs automatiseren van de interne en externe bedrijfsprocessen. Ze staat in voor alles wat te maken heeft met het creëren en implementeren van de klassieke producten en sponsoring.

- 'Pricing' ontwikkelt - op basis van een grondige analyse van het bereik van de partnermerken - de reclamestrategie en -prijzen voor alle media van de regie.

- de cel 'Inventory' staat in voor de Radio & TV-reclameschema's en zorgt ervoor dat de inventarissen van de regie, inclusief de digitale inventarissen, goed beheerd worden.

Marketing & Communication

De afdeling 'MarCom' bestaat uit twee units, verdeeld tussen Marketing en Communicatie:

- 'Customer Success' heeft twee hoofdfuncties. Enerzijds geeft deze unit input aan de salesmedewerkers om na te denken over de campagnes van hun klanten. Ze maakt marketing- en/of bereikanalyses op basis van studies die beschikbaar zijn op de reclamemarkt en zorgt voor de ad hoc enquêtes van RMB. Anderzijds beheert Customer Success de externe communicatie van RMB en informeert ze de reclamemarkt via verschillende, complementaire digitale tools: website, corporate newsletter, e-mailings, social media, enzovoort.

- 'Event & Internal Communication' organiseert regelmatig evenementen voor de adverteerders en hun mediabureaus. Deze unit coördineert de sponsoringacties van RMB en onderhoudt ook de interne communicatie van de regie.

DATA

De unit 'Data & Insights', verbonden aan de algemene directie en ook bekend als VIBE (Valuable Insights Boost Efficiency), beheert de marketing intelligence en ontwikkelt en organiseert de exploitatie van data gerelateerd aan de partners in regie.  

 

 

Development

De afdeling 'Development' leidt het 'digital' project van het bedrijf. Haar opdracht omvat vooral:

- de implementatie van het nieuwe business model van RMB;

- de ontwikkeling van een modern dataplatform om - in alle facetten van de regiewerking - bedrijfsprocessen te introduceren die geregeld worden op basis van de data en analyse ervan;

- de implementatie van andere samenwerkingstools, technologische of mediapartnerschappen, en kapitaals- of andere toenaderingen met nieuwe partners.

- de bestendiging van relaties met de huidige mediapartners van de regie voor strategische en technologische dossiers.

De afdeling 'Development' speelt ook een rol in het leggen van de fundamenten van RMB's duurzaamheidsstrategie. Zo werkt ze - volgens de opgestelde principes - mee aan de lancering van verschillende RMB-initiatieven om de transitie van de reclame naar een duurzamer ecosysteem te realiseren.

Finance & Administration

De afdeling 'Finance & Administration' bestaat uit twee divisies.

'Finance' houdt zich bezig met alle aspecten van de boekhouding, zoals facturatie, financieel en fiscaal beheer. De medewerkers van deze divisie werken de begrotingen uit, regelen de financiële zaken en staan in voor de rapportering aan de mediapartners van de regie.

'Administration' omvat verschillende luiken waarvan de belangrijkste zijn: humanresourcesmanagement (aanwerving, profielbepaling, opleiding en opvolging, …), beheer van het gebouw en andere voorzieningen die een optimale werking van het bedrijf mogelijk maken.

IT

De IT-afdeling staat in voor het installeren en optimaal gebruiken van de door RMB uitgekozen adservers voor alle mediakanalen die de regie aanbiedt. Om bijna in real time te kunnen inspelen op elke vraag van adverteerders en bureaus, behoren de geïmplementeerde adservers tot de meest geavanceerde op de markt.

Ook bij de exploitatie van data speelt de IT-afdeling een cruciale rol.

Om op dit moment - nu mediakanalen en mediaconsumptiemethoden razendsnel evolueren - de klanten optimale oplossingen te bieden, boort RMB een bron van rijke, gevarieerde en continu geüpdate gegevens aan. Met behulp van Machine learning (ML) en Artificial intelligence (AI) geven deze data een duidelijk beeld van de reclamevraag en het reclameaanbod van de regie.

Last but not least biedt de IT-afdeling de RMB-medewerkers dagelijks begeleiding en ondersteuning in het gebruik van alle tools.