Wie zijn wij?

RMB, bedenker van crossmediale oplossingen

Als tweede grootste reclameregie in het zuiden van het land behaalde RMB in 2020 een netto omzet van 89 miljoen €. Ons bedrijf is voor 99,88% in handen van RTBF en telt ongeveer 85 werknemers.

Onze teams zijn actief in verschillende commerciële divisies (een BU 'Nationale Accounts', een BU 'directe klanten', een BU ‘client strategy‘ en een BU ‘content & creativity’) en ook in de afdelingen Trading & Revenue, Development, Marketing & Communication, Finance & Administration en IT.

Yves Gérard

Yves Gérard

Chief Executive Officer
Massimo Papa

Massimo Papa

Deputy General Director
Grégory Vandenschrick

Grégory Vandenschrick

Sales Director
Aurélie Clément

Aurélie Clément

Trading & Revenue Director
Sandrine Penninckx

Sandrine Penninckx

Marketing & Communication Director
Valérie Janssens

Valérie Janssens

Development Director
Patricia Brijnaert

Patricia Brijnaert

Finance & Administration Director
Alain Leroy

Alain Leroy

IT Director

Sales

De salesafdeling is het belangrijkste contactpunt met onze regie. Onze salesmedewerkers zijn 'crossmediaal' ingesteld, ze informeren en adviseren de adverteerders en hun mediabureaus bij de opstelling van de campagneplannen. Ze luisteren naar de behoeften, stellen vervolgens de meest geschikte commerciële producten voor en begeleiden de klanten bij hun reclameprojecten.

De salesafdeling omvat vier 'Business Units':

- De BU 'National Account' beheert de portefeuille van de nationale mediabureaus en de adverteerdersbudgetten die ze vertegenwoordigen.

- De BU 'Direct Account' beheert de portefeuille van rechtstreekse nationale en overheidsadverteerders (zonder mediabureau), van andere bureaus en regionale adverteerders die niet via een mediabureau werken.

- De BU 'Client Strategy' staat in voor de coördinatie tussen de verschillende RMB-afdelingen en de verschillende commerciële BU's van de regie. Als 'single point of contact' anticipeert de BU op en brengt samenhang in de commercialisering en communicatie van de aanbiedingen voor adverteerders en bureaus.

- Een BU 'Content & Creativity', die opereert onder het label F.L.A.S.H. (Feel Like A Super Hero), spitst zich toe op het creatieve gebruik van de merken in regie. Deze cel ontwikkelt - in samenwerking met de mediapartners - volkomen nieuwe concepten of oplossingen op maat, en ook acties aangevuld met touchpoints buiten RMB.

 

Trading & Revenue

De afdeling 'Trading & Revenue' is het centrum van de technische en commerciële acties van de regie. Ze steunt op vier pijlers:

- 'Trading' zorgt voor de commerciële opvolging en planning van de campagnes. Deze ploeg is bovendien het aanspreekpunt voor de markt indien deze vragen heeft over het RMB-aanbod (alle media samen).

- de cel 'Operations' staat in voor het vergemakkelijken en zelfs automatiseren van de interne en externe bedrijfsprocessen. Ze staat in voor alles wat te maken heeft met het creëren en implementeren van de klassieke producten en sponsoring.

- 'Pricing' ontwikkelt - op basis van een grondige analyse van het bereik van de partnermerken - de reclamestrategie en -prijzen voor alle media van de regie.

- de cel 'Yield' staat in voor de Radio & TV-reclameschema's en zorgt ervoor dat de inventarissen van de regie goed beheerd worden.

Marketing & Communication

De afdeling 'MarCom' bestaat uit vier units, verdeeld tussen Marketing en Communicatie:

- de cel 'Data & Insights' ook bekend als VIBE (Valuable Insights Boost Efficiency), beheert de marketing intelligence (verzameling en analyse van gegevens) en ontwikkelt en organiseert het gebruik van de data (CIM-studies, DMP RMB en andere gegevens) in het bedrijf.

- 'Business Marketing' bezorgt de salesmensen stof tot nadenken over de campagnes van hun klanten.

- 'Brand Marketing' stuurt de research van de regie zelf aan (meer bepaald de FACT-studies) en beheert de externe communicatie van RMB. Deze unit houdt de reclamemarkt op de hoogte via tal van aanvullende tools: website, corporate newsletter, e-mailings, 'RMB Insights'-app, sociale media, enz.

- 'Event & Internal Communication' organiseert regelmatig evenementen voor de adverteerders en hun mediabureaus. Deze unit coördineert de sponsoringacties van RMB en onderhoudt ook de interne communicatie van de regie.

Development

De afdeling 'Development' leidt het 'digital' project van het bedrijf. Haar opdracht omvat vooral:

- de implementatie van het nieuwe business model van RMB;

- de ontwikkeling van een modern dataplatform om - in alle facetten van de regiewerking - bedrijfsprocessen te introduceren die geregeld worden op basis van de data en analyse ervan;

- de implementatie van andere samenwerkingstools, technologische of mediapartnerschappen, en kapitaals- of andere toenaderingen met nieuwe partners.

- de bestendiging van relaties met de huidige mediapartners van de regie voor strategische en technologische dossiers.

Finance & Administration

De afdeling 'Finance & Administration' bestaat uit twee divisies.

'Finance' houdt zich bezig met alle aspecten van de boekhouding, zoals facturatie, financieel en fiscaal beheer. De medewerkers van deze divisie werken de begrotingen uit, regelen de financiële zaken en staan in voor de rapportering aan de mediapartners van de regie.

'Administration' omvat verschillende luiken waarvan de belangrijkste zijn: humanresourcesmanagement (aanwerving, profielbepaling, opleiding en opvolging, …), beheer van het gebouw en andere voorzieningen die een optimale werking van het bedrijf mogelijk maken.

IT

De IT-afdeling is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een informatiesysteem dat de verschillende beroepen en functies binnen RMB ondersteunt. Deze afdeling brengt overigens de nodige technologische ontwikkelingen tot stand om de regie vlot te laten integreren in een steeds digitaler wordende omgeving. Wat de service naar klanten toe betreft, beheert de IT-afdeling Mayaweb ( www.mayaweb.be ), een krachtige en gebruiksvriendelijke tool voor mediabureaus om campagnes bij RMB te reserveren en op te volgen. IT biedt bovendien 'webservices' vanaf tools van mediabureaus waarmee men ook beschikbaarheden kan raadplegen en reserveringen doen.